Bil med tilhenger

Bil med tilhenger


To muligheter

Dersom du ønsker å kjøre større tilhenger enn det du får lov til med førerkort klasse B, finnes det to muligheter.

Klasse BE

Med BE førerkort har man lov til å kjøre tilhenger med tillatt totalvekt opp til 3500kg. Klasse BE gir også lov til å kjøre traktor med tilhenger med tillatt totalvekt (traktor + henger) på 25tonn. Traktorens konstruktive topphastighet må ikke være over 40km/t. Klasse BE krever praktisk førerprøve.

Klasse B96

Her har man lov til å kjøre vogntog (bil +henger) med tillatt samlet totalvekt på 4250kg. Klasse B96 krever ikke førerprøve, men den samme obligatoriske opplæringen som for klasse BE. Lurer du på om du har lov å kjøre bilen og tilhengeren? Sjekk det i vegvesenets tilhengerkalkulator.


Fire trinn

Opplæringen for klasse BE og B96 inneholder tilsammen 4 trinn

Trinn 1

Er dekket gjennom opplæring klasse B.

Trinn 2

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Dette handler om å mestre bil og henger teknisk. Kjøretimene blir tilpasset etter elevens behov. Trinnet avsluttes med en obligatorisk time som kalles trinnvurdering. Dette skal du kunne etter å ha fullført trinn 2:

  • Koble til og fra tilhengeren og utføre aktuell sikkerhetskontroll.
  • Vurdere plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøre vogntoget i mot- og utforbakke.
  • Rygge rett bakover og i sving, og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

Trinn 3

Trafikal del På trinn 3 skal du mestre trafikale situasjoner med bil og tilhenger. Dette trinnet avsluttes også med en obligatorisk trinnvurdering. Dette skal du kunne etter trinn 3:

  • Ha en systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
  • Kunne kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert terreng
  • Kunne vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper
  • Kunne kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig

Trinn 4

Avsluttende opplæring Trinnet inneholder 3 timer sikkerhetskurs på vei og 2 timer lastsikringskurs. Under sikkerhetskurs på vei skal du jobbe med å:

  • Utvikle din kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatning av risikosituasjoner,
  • Planlegge møting, bli forbikjørt, vurdere snuplass og måte å snu på samt økonomisk kjøring

lastsikringskurset skal du lære om behovet for sikring og merking av last, og betydningen dette har for å unngå ulykker. I tillegg skal du få praktisk øving i sikring av last.

For at du skal kunne få et førerkort klasse BE/B96 må du søke om utvidelse av førerkort til statens vegvesen. Det kan du gjøre her.

 

 Hvis du har eller har hatt førerkort klasse C1 (liten lastebil) fra før, trenger du ikke lastsikringskurset for å ta klasse BE. Det samme gjelder hvis du har gjennomført lastssikringskurs i forbindelse med traktoropplæring.

Informasjon på Statens vegvesen


Bil med henger
(BE)


Bil med henger
(kode 96)