A - Tung motorsykkel

A – Tung motorsykkel


Har du førerkort på lett eller mellomtung mc fra før?

Les mer om utvidelse fra A1 til A, og A2 til A nederst på siden.


For å begynne på opplæring på tung motorsykkel må du være fylt 22 år. På tung motorsykkel er det både teoretisk og praktisk prøve ved Statens Vegvesen.  Ved direkte erverv av førerkort må du være fyllt 24 år .

Det er fire trinn som du må igjennom


Trinn 1

Trafikalt grunnkurs 17 timer. Har du gjennomført tidligere, fyllt 25 år eller har førerett for klassene B, AM146, AM147, S eller T  får du helt eller delvis fritak.

Trinn 2

Før du kan begynne med kjøretimer må du ha et obligatorisk mc-grunnkurs på 3 timer. Dette kurset gjelder for alle motorsykkelklassene. Trinn 2 handler ellers om å beherske motorsykkelen teknisk på en god måte. Dette gjelder f.eks igangsetting og stans, giring, akselerasjon og brems og svingteknikk. Mot slutten av trinnet er det en obligatorisk trinnvurdering, hvor man sjekker at målene for trinnet er nådd.

Trinn 3

Trinn 3 handler om trafikale ferdigheter, som f.eks plassering, vikeplikt, lyskryss og rundkjøringer. Mot slutten av trinnet er det obligatorisk med sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på 4 timer, og i tillegg 1 time trinnvurdering, hvor man sjekker at målene for tinnet er nådd.

Trinn 4

Her er det et obligatorisk kurs på 8 timer som heter sikkerhetskurs på veg. Vi jobber da med å kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger, i krevende og varierende miljø.
Bjørn Olav

Bjørn Olav

Trafikklærer

Bjørn Olav ble udannet som trafikklærer i 1999, og begynte da å jobbe hos Støyten samme år. Han har kunnskap på mange områder og underviser i flere klasser. Bjørn Olav er en rolig og tålmodig lærer. Han underviser i AM146, A1,A2,A,B og BE.

Anine Støyten

Anine Støyten

Trafikklærer

Anine er utdannet som trafikklærer  fra Høgskolen i Nord -Trøndelag. Hun har etter dette fullført en bachelorgrad i trafikkpedagogikk ved Nord Universitet. Anine har vært ansatt hos Støyten Trafikkskolesenter siden 2014.

Utvidelse fra A1 til A


For å utvide direkte fra lett til tung motorsykkel kreves det 4 timer sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk og 1 time trinnvurdering på trinn 3. I tillegg må du ha 8 timer sikkerhetskurs på veg på trinn 4. Før disse obligatoriske timene må du ha de kjøretimene du trenger for å kjøre en tung mc på en trygg og sikker måte. 

Her er aldersgrensen for å få førerkort  24 år, og det kreves praktisk førerprøve.Utvidelse fra A2 til A


For å utvide fra mellomtung til tung motorsykkel trenger du et obligatorisk kurs på tilsammen 7 timer. Kurset kan du ta etter at du har minst ett års førerrett i klasse A2. Du kan da få førerkort klasse A uten førerprøve når du har hatt førerrett A2 i minimum 2 år, dvs tidligst når du er 20 år.

Har du fyllt 23 år kan du ta kurset selv om du ikke har hatt A2 i ett år. Om du ønsker førerkort klasse A før du har 2 års førerrett klasse A2, kreves praktisk førerprøve.


Informasjon på Statens vegvesen


Tung motorsykkel
(A)