A1 - Lett motorsykkel

A1 – Lett motorsykkel


Det er tre forskjellige førerkort for motorsykkel:

A1 som er lett motorsykkel, A2 som er mellomtung motorsykkel og A som er tung motorsykkel.


For å begynne på opplæring på lett motorsykkel må du være fylt 15 år. På lett motorsykkel er det både teoretisk og praktisk prøve ved Statens Vegvesen.  Førerkortet kan erverves fra 16 år.

Det er fire trinn som du må igjennom


Trinn 1

Trafikalt grunnkurs- 17 timer. Har du gjennomført tidligere, fyllt 25 år eller har førerett for B/AM146/Am147/S eller T  får du fritak.

Trinn 2

Før du kan begynne med kjøretimer må du ha et obligatorisk mc-grunnkurs på 3 timer. Dette kurset gjelder for alle motorsykkelklassene. Trinn 2 handler ellers om å beherske motorsykkelen teknisk på en god måte. Dette gjelder f.eks igangsetting og stans, giring, akselerasjon og brems og svingteknikk. Mot slutten av trinnet er det en obligatorisk trinnvurdering, hvor man sjekker at målene for trinnet er nådd.

Trinn 3

Trinn 3 handler om trafikale ferdigheter, som f.eks plassering, vikeplikt, lyskryss og rundkjøringer. Mot slutten av trinnet er det obligatorisk med sikkerhetskurs i trafikk på 4 timer og i tillegg 1 time trinnvurdering, hvor man sjekker at målene for tinnet er nådd.

Trinn 4

Her er det et obligatorisk kurs på 5 timer som heter sikkerhetskurs på veg. Vi jobber da med å kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger, i krevende og varierende miljø.
Anine Støyten

Anine Støyten

Trafikklærer

Anine er utdannet som trafikklærer  fra Høgskolen i Nord -Trøndelag. Hun har etter dette fullført en bachelorgrad i trafikkpedagogikk ved Nord Universitet. Anine har vært ansatt hos Støyten Trafikkskolesenter siden 2014.

Bjørn Olav

Bjørn Olav

Trafikklærer

Bjørn Olav ble udannet som trafikklærer i 1999, og begynte da å jobbe hos Støyten samme år. Han har kunnskap på mange områder og underviser i flere klasser. Bjørn Olav er en rolig og tålmodig lærer. Han underviser i AM146, A1,A2,A,B og BE.

Informasjon på Statens vegvesen


Lett motorsykkel
(A1)