A2 - Mellomtung motorsykkel

A2 – Mellomtung motorsykkel


Har du førerkort på lett mc fra før?

Les mer om utvidelse fra A1 til A2 nederst på siden.


For å begynne på opplæring på mellomtung motorsykkel må du være fylt 16 år. På mellomtung motorsykkel er det både teoretisk og praktisk prøve ved Statens Vegvesen.  Førerkortet kan erverves fra 18 år.

Det er fire trinn som du må igjennom


Trinn 1

Trafikalt grunnkurs 17 timer. Har du gjennomført tidligere, fyllt 25 år eller har førerett for klassene B, AM146, Am147, S eller T  får du helt eller delvis fritak.

Trinn 2

Før du kan begynne med kjøretimer må du ha et obligatorisk mc-grunnkurs på 3 timer. Dette kurset gjelder for alle motorsykkelklassene. Trinn 2 handler ellers om å beherske motorsykkelen teknisk på en god måte. Dette gjelder f.eks igangsetting og stans, giring, akselerasjon og brems og svingteknikk. Mot slutten av trinnet er det en obligatorisk trinnvurdering, hvor man sjekker at målene for trinnet er nådd.

Trinn 3

Trinn 3 handler om trafikale ferdigheter, som f.eks plassering, vikeplikt, lyskryss og rundkjøringer. Mot slutten av trinnet er det obligatorisk med sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på 4 timer, og i tillegg 1 time trinnvurdering, hvor man sjekker at målene for tinnet er nådd.

Trinn 4

Her er det et obligatorisk kurs på 5 timer som heter sikkerhetskurs på veg. Vi jobber da med å kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger, i krevende og varierende miljø.
Bjørn Olav

Bjørn Olav

Trafikklærer

Bjørn Olav ble udannet som trafikklærer i 1999, og begynte da å jobbe hos Støyten samme år. Han har kunnskap på mange områder og underviser i flere klasser. Bjørn Olav er en rolig og tålmodig lærer. Han underviser i AM146, A1,A2,A,B og BE.


Anine Støyten

Anine Støyten

Trafikklærer

Anine er utdannet som trafikklærer  fra Høgskolen i Nord -Trøndelag. Hun har etter dette fullført en bachelorgrad i trafikkpedagogikk ved Nord Universitet. Anine har vært ansatt hos Støyten Trafikkskolesenter siden 2014.

Utvidelse fra A1 til A2


Opplæringen for utvidelse fra lett til mellomtung motorsykkel inneholder først 2 obligatoriske kjøretimer, 4 timer sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk og til slutt 5 timer sikkerhetskurs på vei. Denne opplæringen kan du begynne på når du har hatt førerkort klasse A1 i ett år. Men du får førerkortet tidligst når du er 18 år og samtidig har minimum to års førerett i klasse A1.

Denne utvidelsen fra A1 til A2 krever ikke førerprøve! 


Informasjon på Statens vegvesen


Mellomtung motorsykkel
(A2)