Foreldrekveld

Foreldrekveld


Vær med å skape trygge nye trafikanter

Støyten Trafikkskolesenter ønsker  et godt samarbeid med foresatte/ledsagere. Vi ønsker å motivere foresatte og ledsagere til å bistå i føreropplæringen.

På foreldrekvelden snakker vi om viktigheten av privat øvelseskjøring. Du vil få konkrete tips og råd om føreropplæringen, øvingsområder samt hvordan du/dere kan gjennomføre kjøretreningen. Målet vårt er å skape trygge nye trafikanter i samarbeid med foresatte/ ledsager.

Foreldrekveld gjennomføres i tilknytning til det trafikale grunnkurset, og er gratis.