HMS-kurs for bedrifter

HMS på veien


Vi er genuint opptatt av trafikkskikkerhet og ønsker å bidra aktivt til å redusere trafikkulykker. Gjennom å bringe HMS-arbeidet ut på veien, tilpasser vi kurset til din virksomhet og til deres behov. Dette gjøres via bevisstgjøring, veiledning og erfaringsutveksling.


Visste du at….

40% av trafikkulykkene skjer i forbindelse med jobbrelatert kjøring? 40%

Hovedvekten av ulykkene skyldes uoppmerksomhet eller høy fart, eller en kombinasjon av disse.Vårt HMS kurs på veien


Har du ansatte som bruker mye av arbeidstiden i bilen?

Da kan vi hjelpe dere med å skape en tryggere og mindre stressende arbeidsdag.


Tenker dere over at det å fremstå positivt i trafikken også styrker
bedriftens omdømme?

Da kan vi hjelpe dere med å skape en tryggere og mindre stressende arbeidsdag.


Bakgrunn


Mange bedrifter/virksomher har ansatte som bruker mye av sin arbeidstid i bil. Dette skaper behov som disse:
 • Med firmabil må man fremstå positivt i trafikken og styrke bedriftens omdømme
 • Bevisstgjøring av den enkeltes kjøreadferd
 • Redusere riskikoen for ulykker
 • Skape en tryggere arbeidsdag med mindre stress
 • Redusere kostnadene


Løsning


Ett kurs hvor de ansatte bevisstgjøres sin egen adferd i trafikken kan inneholde følgende, men bedriftens behov er styrende.
 • KJØREPROSESSEN Kommunikasjon/samhandling
 • SIKKERHETSUTSTYR Klar til å kræsje? Førerstøttesystemer
 • MILJØ/DRIFT Reduksjon av driftskostnader
 • OMDØMME Hva er ønskelig adferd?
 • TILTAK VED ULYKKE Hva gjør vi om uhellet er ute?
 • ARBEIDSSTANS LANGS VEIEN Hvordan være sikker og synlig
Takk for et meget bra gjennomført kurs. De ansatte har, som også evalueringen viser, vært meget positive og vil ha denne formen for kurs oftere. Det må vi få til!

Tor Erik Jenshagen Konsulent helse og omsorg JORS Jevnaker kommune

Takk for et kjempebra kurs. Tilbakemeldinger fra kursdeltagerne er bare positive og de hadde godt utbytte av kurset.

Radu Olsen Avd.leder Merkantil støtte helse og omsorg Ringerike Kommune


Er du interessert i vårt bedriftskurs?

Du finner “HMS på veien” informasjon i vår brosjyre.