Trafikalt grunnkurs er første trinn i all trafikkopplæring. Før du kan øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs.

Det trafikale grunnkurset består av 17 undervisningstimer inkludert mørkekjøring. Mørkekjøringsdelen utføres bare i sesongen mellom oktober og mars. Elever som gjennomfører grunnkurs mellom mars og oktober må gjennomføre mørkekjøringsdelen før 01. november samme år for å opprettholde tillatelse til å øvelseskjøre. De som har førerkort på f. eks moped, må ta mørkekjøring før 31. januar.

Grunnkurset består av følgende tema
  • Trafikkopplæringen
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikant i mørket

Alle som tar trafikalt grunnkurs hos oss, får teoribok, speil og rød L.
Når alle delene av grunnkurset er gjennomført blir opplæringen meldt inn til Statens vegvesen, som utsteder bevis på at man har lov til å øvelseskjøre.

NB! Dette beviset må alltid være med under øvelseskjøring sammen med legitimasjon, både privat og ved trafikkskole!

 


Bestill kurs