ØNSKER DU Å KJØRE BIL MED HENGER?
Trenger du hengerlappen for å kunne trekke campingvogn eller må bruke tilhenger jevnlig i forbindelse med jobb eller andre ting.

Bil med henger

Norge er tilhengerlandet over alle, og det finnes ca 1,5 millioner hengere rundt på norske gårdsplasser. Vi bruker den til hageavfall, til og fra hytta, vi frakter båten og hesten og drar på campingtur. Samtidig er tilhengeren en viktig del av arbeidsdagen til mange nordmenn.

Har du førerkort på personbil klasse B har du maksimalt lov til å trekke en henger med tillatt vekt på 750 kg. Men du kan også trekke en tyngre tilhenger, gitt at bilens og tilhengerens tillatte vekt til sammen ikke overskrider 3500 kg. Tillatt vekt finner du i vognkortet.

Vi kan vi hjelpe deg med en oppgradering av førerkortet ditt slik at du kan trekke tilhenger trygt og lovlig.

Du har to valg til å oppgradere førerkortet ditt, enten til klasse B96 eller til klasse BE

BESTILL
KJØRETIME

TRAFIKALT
GRUNNKURS

MOPED OG
MC

PERSONBIL

PERSONBIL med henger


Klasse B96 (4250 kg)

PERSONBIL

m/henger

PERSONBIL med henger


Klasse BE (7000kg)

Førerkort på personbil med henger

Klasse B96 (4250 kg)

Klasse B96 gir deg rett til å kjøre et vogntog, det vil si bil og henger, som til sammen har en tillatt vekt på 4250 kg. Dette er altså 750 kg mer enn du har lov til med førerkort på personbil (klasse B)

For å oppgradere til B96 må du minimum ha 5 obligatoriske kjøretimer hvor du skal vise tilstrekkelige ferdigheter i å kjøre personbil med tilhenger.

I tillegg til kjøretimene er det obligatorisk med et lastsikringskurs.

Ved fullført opplæring kan du oppgradere førerkortet ditt til klasse B96 ved en trafikkstasjon. Du trenger altså ingen oppkjøring.

Førerkort på personbil med henger

Klasse BE (7000 kg)

Velger du å oppgradere til klasse BE, har du lov til å trekke tilhenger med tillatt vekt opp til 3500 kg. Det vil altså si en maksimal vogntogvekt på 7000 kg. Førerkort klasse BE gir deg også rett til å kjøre traktor opp til 25 000 kg, med maksfart 40 km/t.

Får å få førerkort klasse BE må du minimum ha 5 obligatoriske kjøretimer.

I tillegg til kjøretimene er det obligatorisk med et lastsikringskurs. Om du har førerkort på traktor eller lastebil trenger du ikke lastsikringskurset.

Etter fullført opplæring må du bestå en oppkjøring hos Statens vegvesen.

Veien til lappen på personbil med henger (Klasse BE og B96)

Når du skal ta lappen på personbil med henger må du ha både teoritimer og kjøretimer for å bli flink nok til å kjøre trygt og sikkert. Hele opplæringen er delt i 4 nivåer som kalles trinn. Hvert trinn kan inneholde både teori og praksis, hvor noe er obligatorisk og noe er kjøretimer du vil trenge for å bli god nok.

Trafikalt grunnkurs - trinn 1
Når du har et førerkort fra før slipper du trafikalt grunnkurs.

Grunnleggende opplæring - trinn 2
Her starter du med selve kjøreopplæringen. Når du er ferdig med dette trinnet skal du kunne kjøre personbil med henger godt teknisk.
Denne delen består av:
 • Kjøretimer som du trenger for å bli flink nok teknisk. Antall varier ut ifra ditt nivå.
 • Trinnvurdering 2 er en obligatorisk kjøretime hvor du og læreren vurderer om du er flink nok til å kjøre teknisk med henger.
Trafikal del - trinn 3
På dette trinnet skal du kjøre personbil med henger i trafikken og omgås andre trafikanter.

Denne delen består av:
 • Kjøretimer du trenger for å bli trygg i ulike trafikksituasjoner. Antall varier ut ifra ditt nivå.
 • Trinnvurdering 3 er en obligatorisk kjøretime hvor du og læreren vurderer om du er flink nok i trafikken.
Avsluttende opplæring - trinn 4
Her skal du lære å kjøre med lavest mulig risiko så du kan unngå ulykker.

Denne delen består av:
 • Lastsikringskurs som er 3 timer teori og praksis
 • Sikkerhetskurs på vei som er 3 obligatoriske timer med kjøring.
Teoriprøve og oppkjøring
Dersom du skal ta klasse BE må du bestå en praktisk prøve hos Statens vegvesen.

PERSONBIL MED HENGER

Klasse B96 - 4250 kg
PRISKALKULATOR FOR BIL MED HENGER (B96 og BE)

TRINN 1 - B96
FØRERKORT I KLASSE B

Det første trinnet i opplæringen blir dekket ved at du har opplæring i klasse B.
 • Med kode 96 i tillegg til førerkort i klasse B kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har en tillatt totalvekt på 4 250 kg.
 • Du får førerrett i klasse B kode 96 ved å ta minst 7 timer obligatorisk opplæring uten å måtte gå opp til ny førerprøve.

TRINN 2 - B96
GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du lære å bruke bil med tilhenger kjøreteknisk, å koble tilhenger til og fra, å rygge med tilhenger og å foreta sikkerhetskontroll.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører

Obligatorisk trinnvurdering
Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

TRINN 3 - B96
TRAFIKAL DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

Du lærer blant annet

 • å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
 • å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat.

Obligatorisk trinnvurdering.

Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

TRINN 4 - B96
AVSLUTTENDE OPPLÆRING

I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Du skal blant annet kunne

 • velge kjøremåter med lav risiko
 • motvirke at det skjer ulykker
 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet

Obligatorisk kurs i sikring og merking av last.
Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last. Du skal også lære måter å sikre lasten på.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei
Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaringen din med å kjøre bil og tilhenger.

PERSONBIL MED HENGER

Klasse BE - 7000 kg

TRINN 1 - BE
FØRERKORT I KLASSE B

Det første trinnet i opplæringen blir dekket ved at du har opplæring i klasse B.
 • Opplæringen i klasse BE omfatter minst 7 timer.
 • For å få førerrett i klasse BE må du ta oppkjøring.

TRINN 2 - BE
GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du lære å bruke bil med tilhenger kjøreteknisk, å koble tilhenger til og fra, å rygge med tilhenger og å foreta sikkerhetskontroll.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. 

Obligatorisk trinnvurdering
Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

TRINN 3 - BE
TRAFIKAL DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

Du lærer blant annet

 • å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
 • å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat.

Obligatorisk trinnvurdering
Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

TRINN 4 - BE
AVSLUTTENDE OPPLÆRING

I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Du skal blant annet kunne

 • velge kjøremåter med lav risiko
 • motvirke at det skjer ulykker
 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet

Obligatorisk kurs i sikring og merking av last.
Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last. Du skal også lære måter å sikre lasten på.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei.
Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaringen din med å kjøre bil og tilhenger.

OPPKJØRING

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon. Du må gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til deg.

Kjøretøy til prøven.

 • Kjøretøyet må være spesielt godkjent for oppkjøring. Det vil si at du må leie det av trafikkskolen.
 • Bilen du kjører opp med, skal ha en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg og ha minst fire sitteplasser.
 • Tilhengeren skal være minst like høy og bred som bilen, ha en tillatt totalvekt på minst 1 500 kg og være lastet med flere kolli som til sammen veier minst 300 kg.
 • Summen av tillatt vekt for bilen og tillatt vekt for tilhengeren må være over 3 500 kg.

Hva prøven omfatter.
Du må kople til tilhengeren og utføre kontroll før kjøring når prøven begynner. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Da kan du bli bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Du kjører om lag 40 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

Oppgaver mens du kjører.
Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot, men du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

Lastsikringskurs

For å kunne kjøre personbil med henger må du ha lastsikringskurset består av 3 skoletimer.

1 time i klasserom hvor vi blant annet tar opp risiko ved feil sikring og lasting, krav til sikring av last og ulike sikringsmetoder.

1 time hvor vi ser på rutiner ved til- og frakobling samt sikkerhetskontroll av henger.

Til slutt har vi en praktisk del hvor dere skal sikre ulik type last, som eksempel en pall med lecablokker, en storsekk og et langt rør. Vi går også gjennom bruk og vedlikehold av forskjellig sikringsutstyr.

Støyten trafikksolesenter har en stor oppvarmet garasje hvor dere kan øve inne i behagelig temperatur uavhengig av hva slags vær det er ute.

Øvelseskjøring, personbil med henger

Du kan øvelseskjøre med personbil med henger så fremt du har Trafikalt grunnkurs eller førerkort på bil.

Ledsager må ha fyllt 25 år og ha førerkort på henger, det vil si klasse BE eller B96.

Dersom du som øvelseskjører ikke har førerkort på bil må ledsager ha et ekstra speil som gir god utsikt bakover og kjøretøyet må merkes med rød L.

Når du skal øvelseskjøre er det viktig at det skjer på steder og i en trafikk som passer dine ferdigheter. Tren på å rygge på et åpent oversiktlig sted uten trafikk. Finn ut hvor stor plass du trenger og hvordan den økte vekten påvirker kjøretøyet før du kjører ut i tetter trafikk.

Personbil med henger - kan jeg øvelseskjøre i utlandet?

Reglene for øvelseskjøring er nasjonale, så de gjelder kun ved kjøring innenfor Norges grenser. Om du ønsker å øvelseskjøre med henger i utlandet må du sette deg inn i reglene som gjelder for det landet.

I Sverige må ledsager ha et eget kurs og ha et ledsagerbevis for å kunne øvelseskjøre.

I Danmark er det ikke lov å øvelseskjøre privat.

LASTSIKRINGSKURS

KJØRETIME

Våre kjørelærere på personbil med henger

Våre ansatte lever og ånder for trafikkopplæring, en entusiasme som vil komme deg til nytte gjennom opplæringen hos oss.

Gjennom teori og trygg kjøring skal vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg frem til målet ditt.

Vi er her for DEG!

Bil med henger

Bjørn Olav Stavn

Faglig leder MC og trafikklærer

Personbil - B og B-aut
Motorsykkel - A1, A2 og A
Personbil med henger - BE og B96


Telefon: 907 65 125
bjorn.olav@stoyten.no

Jarle Hoddevik

Daglig leder og trafikklærer

Personbil - B og B(aut)
Moped - AM146
Personbil med henger - BE og B96


Telefon: 913 54 252
jarle@stoyten.no

Finn Bergstrøm

Faglig leder og trafikklærer

Personbil - B og B-aut
Personbil med henger - BE og B96Telefon: 413 29 906
finn@stoyten.no

Martin Hanssveen

Trafikklærer

Personbil - B og B(aut)
Motorsykkel - A1, A2 og A
Personbil med henger - BE og B96


Telefon: 932 87 036
martin@stoyten.no

GAVEKORT
den perfekte gaven

Smart å gi og perfekt å få – GAVEKORT er den ideelle gaven til alle som skal ta opplæring på førerkort.

Nyttige linker

Her finner du informasjon fra Statens Vegvesen om førerkort, føreropplæring samt nettsider hvor du kan få hjelp til å bestå teoriprøven.

To superfornøyde ungdommer med telefon som ser på hverandre.
ofte stilte spørsmål
Trenger jeg teorikurs?

Teorikurs er ikke obligatorisk, men gir deg god hjelp til å bestå teoriprøven. De som er med på teorikurs består som regel prøven på første forsøk, og du vil spare både tid og penger.

Klarer du teoriprøven med maks 2 feil  trekker vi fra kostnaden på teorikurset fra prisen på  oppkjøringen (forutsatt at du tar hele opplæringen hos oss).

Hvor tidlig bør jeg begynne med kjøretimer?

På personbil anbefaler vi å starte opplæringen så tidlig som mulig, gjerne fra du er 16 år. Dette gjør det lettere å få en god kombinasjon mellom trening hjemme og på trafikkskolen, kostnadene blir lavere og fordelt over lengre tid og det er lettere å planlegge kjøretimer i forhold til skole/jobb.

Kvaliteten på opplæringen blir også betydelig bedre om den foregår over lengre tid. Om du ikke har mulighet til å starte så tidlig må du nok regne minst 3 måneder fra første kjøretime til du har førerkort.

Når kan jeg ta teoriprøven?

Du kan ta teoriprøven tidligst 6 måneder før du fyller minstealderen for førerkortet du skal ta. Det vil si at du for eksempel kan ta teoriprøven for bil når du er 17 år og 6 måneder.

Det har ingen betydning hvor langt du har kommet i opplæringen ellers, men du bør tenke på at det kan være noen måneder ventetid på oppkjøring slik at det er lurt å ta teoriprøven tidlig.

Husk at du må søke om førerkort først.

Når kan jeg bestille oppkjøring?

Oppkjøringen kan bestilles når teoriprøven er bestått.

Du må også ha kommet så langt i opplæringen at du er på et godt nok nivå før du kjører opp.

Vi foretrekker at vi bestiller oppkjøring til deg slik at vi er sikre på at vi har ledig lærer og kjøretøy. For at vi skal kunne bestille må du gi oss en fullmakt.

Dette gjøres på vegvesen.no/dinside/.

For deg som skal ta førerkort på henger holder det at du gir oss en fullmakt.

Må jeg ta trafikalt grunnkurs før jeg øvelseskjører?

Ja, du må ha fullført trafikalt grunnkurs og fått et kursbevis før du kan begynne å øvelseskjøre.

Dette gjelder både om du vil kjøre hjemme eller om du tar kjøretimer på en trafikkskole.

Om du er over 25 år trenger du ikke trafikalt grunnkurs før du begynner å kjøre, men må gjennomføre deler av trafikalt grunnkurs før du tar oppkjøringen.

Har du førerkort fra før slipper du trafikalt grunnkurs.

Hvor mye koster det å ta førerkort?

Dette er vanskelig å svare på for det er veldig varierende hvor mange kjøretimer hver enkelt trenger for å bli en god og trygg sjåfør.

Vi hjelper deg til å få en så effektiv opplæring som mulig.

Starter du opplæringen tidlig er det lettere å få en god kombinasjon mellom trening hjemme og på trafikkskolen.

Foreldrekveldene vi holder vil også hjelpe til å gjøre treningen hjemme bedre og dermed redusere antall kjøretimer.

Kan jeg velge hvilken trafikklærer jeg ønsker, og kan jeg bytte trafikklærer underveis i opplæringen?

Ja, selvfølgelig. Gi kontoret beskjed så hjelper vi deg.

Husk at ikke alle lærere kjører alle klasser, og det kan også variere hvor lang ventetid den enkelte lærer har.

Må jeg ha eget utstyr til opplæring på motorsykkel?

Ja, du må ha godkjent hjelm, hansker, solide støvler som minst dekker anklene og egnet jakke/bukse.

Vi kommuniserer via telefon så du må også ha en forbindelse mellom hjelm og telefon, som for eksempel ørepropper eller intercom.

Som kunde hos oss får du rabatt på utstyr hos MC-utstyrsbutikken Bullfighter.

Har jeg lov å ha med passasjerer når jeg øvelseskjører?

Ja, du har lov til det samme når du øvelseskjører som når du har førerkort.

I starten kan det være lurt å bare være deg og ledsager så det ikke blir for mange forstyrrende elementer.

Når du øvelseskjører på MC har du kun lov til å ha med ledsager som passasjer. Kjører ledsager egen MC kan han/hun ha passasjer.

Kan ledsager kjøre bil bak den som øvelseskjører på MC/moped?

Nei. Ved øvelseskjøring på MC må ledsager enten sitte på eller kjøre etter på tung/mellomtung motorsykkel.

På moped må ledsager kjøre etter på lett/mellomtung/tung motorsykkel.

Husk krav til vest med L og kommunikasjon.

Kan jeg øvelseskjøre i Sverige eller Danmark?

Nei. I Sverige trenger ledsager et eget kurs, mens i Danmark er privat øvelseskjøring ikke lov.