40% av trafikkulykkene skjer i forbindelse med jobbrelatert kjøring?

40%

Hovedvekten av ulykkene skyldes uoppmerksomhet eller høy fart, eller en kombinasjon av disse.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

HMS-kurs, fremstå positivt i trafikken!

Et HMS-kurs der dine ansatte bevisstgjøres på sin egen adferd i trafikken.

Vi på Støyten Trafikkskolesenter er genuint opptatt av trafikksikkerhet og ønsker å bidra aktivt til å redusere trafikkulykker.

Gjennom å bringe HMS-arbeidet ut på veien, skal vi bevisstgjøre bedrifter og ansatte deres ansvar når de ferdes på veien. Dette gjøres via bevisstgjøring, veiledning og erfaringsutveksling.

Vi tilpasser HMS-kurset med ulike temaer, aktiviteter og teorier som vi setter sammen etter ditt behov.

HMS KURS

TRAFIKALT
GRUNNKURS

GRUNNKURS
MOPED

LASTSIKRINGS
KURS

FØRSTEHJELPS-
KURS

GRUNNKURS
MC

HMS-
KURS

TRAFIKANT I
MØRKET

UTVIDELSE
MC

TEORIKURS
MOPED,
BIL OG MC

GRATIS
FORELDREKVELD

100 personer omkommer i trafikkulykker hvert år -

40 av disse er på jobb!

Hvert år blir 650 personer hardt skadet i trafikken -

250 har blitt skadet i jobbrelatert kjøring!

40% av trafikkulykkene skjer i forbindelse med jobbrelatert kjøring.

Mange bedrifter har ansatte som bruker mye av sin arbeidstid på veien.

Målet med dette HMS-kurset er å:


Redusere risikoen for ulykker.

Skape en tryggere arbeidsdag med mindre stress.

Bevisstgjøring av den enkeltes kjøreadferd.

Hvordan ansatte med firmabil skal fremstå positivt i trafikken og styrke bedriftens omdømme.

Redusere kostnadene med fokus på tiltak innenfor HMS.

Vi skreddersyr HMS-kurset for din bedrift.

På vårt HMS-kurs tilpasser vi temaer, aktiviteter, teori og setter det sammen for din bedrift og ditt behov.

HMS- kurset kan være kun teoretisk eller en blanding av teori og praksis.

Kurset kan holdes i din bedrift eller i våre lokaler. Vi har også mulighet til å leie glattkjøringsbanen på Eggemoen.

Dette kan teoridelen av HMS-kurset inneholde.

Teoridelen skal bevisstgjøre ansattes egen adferd i trafikken. Denne delen kan inneholde følgende temaer:

Kjøreprosessen. Vi snakker om hvordan vi kommuniserer og samhandler med andre i trafikken. Vi drøfter betydning av fokus og oppmerksomhet og hva som kan påvirke dette i de ansattes arbeidssituasjon. HMS-kurset kan også ha et fokus på hva som påvirket valgene vi gjør i trafikken og sammenhengen mellom handling og konsekvens.

Omdømme. Hvordan ønsker du og din bedrift å fremstå? Gjenspeiler dette seg i hvordan vi opptrer ute i trafikken? Er dine ansatte bevisst på at de gjenspeiler din bedrifts verdier når de ferdes i trafikken.

Miljø og drift. Hvilke konkrete tiltak kan bedriften og den enkelte ansatte gjøre for å redusere driftskostnadene og miljøavtrykket.

Reduksjon av risiko og sikkerhetssystemer. Skulle en av dine ansatte komme ut for en alvorlig trafikkulykke vil dette gi store konsekvenser for bedriften. Hvordan kan bedriften legge til rette for at arbeidstiden på veien blir så trygg som mulig? Hva skal den enkelte ansatte gjøre for å redusere muligheten for en ulykke? Hvordan fungerer bilens aktive og passive sikkerhetssystemer, og hva gjør vi for å få disse til å fungere optimalt?

Opptreden ved ulykker. Mange bedrifter tilbakelegger tusenvis av kilometer langs veien. Sannsynligheten for å komme som en av de første til et ulykkessted er stor. Hva gjør du da når du kommer til en trafikkulykke?

Dette kan en praktisk del av kurset inneholde.

Kjøring på glattkjøringsbane. Vi har mulighet til å leie glattkjøringsbanen på Eggemoen. Her kan vi teste ut deres egne bilers fysiske grenser, i tillegg til at de ansatte kan utfordre sine egne ferdigheter. Vi kan bli kjent med morderne bilers sikkerhetssystemer, hvordan de fungerer og hva slags begrensninger de har. Om dere ikke har mulighet til å bruke bedriftens biler, stiller vi kjøreskolens biler til disposisjon.

Kjøring i trafikk. Vi ser på konkrete tips for å kjøre på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte. Det vil være fokus på sammenhengen mellom økonomi, miljø, effektivitet og risiko. Deltagerne vi veiledes i å kjøre på en måte som kan redusere kostnader og ulykkesrisiko.

Sikring av last. Mange bedrifter kjører med biler med last, både inne i bilen, på taket eller på tilhenger. Denne lasten kan utgjøre en stor risiko derom den ikke er forsvarlig listet og sikret. På HMS-kurset kan vi se på regelverk og tips og råd om sikring av last. I tillegg kan vi også gjennomføre praktiske øvinger.

HMS-KURS

Våre fornøyde HMS kunder

Vi setter alltid kundene i fokus med hyggelig og god kundebehandling. Vi jobber hver dag med å bli bedre og utvikle oss slik at vi kan tilby deg de beste tjenestene innen trafikkopplæring og HMS i trafikken.

Forstehjelp
Et meget nyttig kurs!
«Takk for et meget bra gjennomført kurs. De ansatte har, som også evalueringen viser, vært meget positive og vil ha denne formen for kurs oftere. Det må vi få til! »

Tor Egil Jenshagen
Konsulent
Helse og omsorg JORS, Jevnaker Kommune
Veldig fornøyd!
"Takk for et kjempebra kurs. Tilbakemeldingene fra kursdeltagerne er bare positive og de hadde godt utbytte av kurset. »

Radu Olsen
Avdelingsleder
Merkantil støtte Helse og omsorg, Ringerike kommune
Previous slide
Next slide