TRAFIKANT I MØRKET - MØRKEKJØRING
Kurset trafikant i mørket (mørkekjøring) er en viktig del av trafikalt grunnkurs.

Trafikant i mørket (mørkekjøring) for deg over 25 år

Trafikant i mørket en viktig del av trafikalt grunnkurs. Å ferdes i mørket innebærer en økt risiko, både som fører og som fotgjenger. Kurset gir deg en økt forståelse for hvordan du kan ferdes trygt langs veien i mørket.

Av praktiske årsaker gjennomføres kurset trafikant i mørket kun i vinterhalvåret. Det betyr at dersom du gjennomfører trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden fra 16. mars til 31. oktober, er det uten trafikant i mørket. Du må da gjennomføre trafikant i mørket innen 1. november for å kunne øvelseskjøre i vinterperioden 1. november – 15. mars.

Hvis du har førerprøve innenfor tidsrommet 16. mars – 31. oktober uten å ha hatt trafikant i mørket, vil førerkortet du får ha en gyldighet ut januar året etter. Du må altså ta kurset før 31. januar påfølgende år for å beholde førerretten.

Tar du hele føreropplæringen hos oss vil du få en innkallelse til trafikant i mørket innen de fristene som gjelder.

TRAFIKANT I MØRKET

TRAFIKALT
GRUNNKURS

GRUNNKURS
MOPED

LASTSIKRINGS
KURS

FØRSTEHJELPS-
KURS

GRUNNKURS
MC

HMS
KURS

TRAFIKANT I
MØRKET

UTVIDELSE
MC

TEORIKURS
MOPED,
BIL OG MC

GRATIS
LEDSAGERKURS

Har du fylt 25 år

Har du fylt 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis.

Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører.

Du må likevel ta kursene førstehjelpskurs og trafikant i mørket før du kjører opp. Disse emnene er obligatoriske for alle.

Hva lærer du på kurset trafikant i mørket?

Kurset er på 3 undervisningstimer hvor en time er teori og resten er praktisk demonstrasjon.

Temaer er risiko ved å ferdes som fotgjenger og kjørende i mørket, lysbruk, sikt og fartstilpasning. Det er ingen egenkjøring, du skal bare sitte på som passasjer med oss trafikklærere.

Kurset starter i klasserom hvor vi drøfter risiko ved å være trafikant i mørket og hvordan vi kan opptre for å redusere muligheten for ulykker. Etterpå drar vi til et område hvor vi kan se på utfordringer med ferdsel i mørket, både sett fra kjørende og gående sitt perspektiv. Vi vil deretter kjøre gjennom reelle trafikksituasjoner ute i trafikken, hvor vi finner ut hvordan lysbruk og kjøreadferd kan redusere ulykkesrisikoen. Kurset avsluttes med en oppsummering i klasserom.

Siden dere må stå litt ute er det lurt å ta på godt med klær.

Husk at du også må ha førstehjelpskurs

Kurset er på 4 undervisningstimer og inneholder både teori og praksis.

Oppleve hvordan det er å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres.

Øve på grunnleggende rutiner på skadestedet. videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker.

TEORIKURS

Den enkle veien til å bestå teoriprøven

Ønsker du å komme deg raskest mulig til mål med teoriprøven og førerkortet, anbefaler vi å ta teorikurs.

For å klare teoriprøven hos Statens Vegvesen må man ha bred kunnskap om det å kjøre bil. Denne kunnskapen får du ved å ta teorikurs hos oss.

Her får du alt du trenger til teoriprøven på bil og MC
Smilende gutt som sitter i bilen med vinduet nede, hånden ut og tommel opp

Få kr. 1500,- i rabatt på oppkjøringen din!

Får du 2 feil eller mindre på TEORIPRØVEN hos Statens vegvesen – få du igjen det du har betalt for teorikurset.

Beløpet på kr 1500,-får du i rabatt på din oppkjøringen. Dette forutsetter at du tar din kjøreopplæring hos oss. 

Med vårt teorikurs har du et godt grunnlag for å bestå teoriprøven hos Statens vegvesen.

Øvelseskjøring

Du som er over 25 år kan starte med øvelseskjøringen uten trafikalt grunnkurs, men du må ha førstehjelpskurs og trafikant i mørket før du kjører opp.

Ledsager som er med deg må være over 25 år og ha førerkort i aktuell klasse sammenhengende minst 5 år.

Les mer om reglene om øvelseskjøring for de ulike klassene.

TRAFIKANT I MØRKET

GAVEKORT
den perfekte gaven

Smart å gi og perfekt å få – GAVEKORT er den ideelle gaven til alle som skal ta opplæring på førerkort.

Nyttige linker

Her finner du informasjon fra Statens Vegvesen om førerkort, føreropplæring samt nettsider hvor du kan få hjelp til å bestå teoriprøven.

To superfornøyde ungdommer med telefon som ser på hverandre.
Ofte stilte spørsmål
Trenger jeg teorikurs?

Teorikurs er ikke obligatorisk, men gir deg god hjelp til å bestå teoriprøven. De som er med på teorikurs består som regel prøven på første forsøk, og du vil spare både tid og penger.

Klarer du teoriprøven med maks 2 feil  trekker vi fra kostnaden på teorikurset fra prisen på  oppkjøringen (forutsatt at du tar hele opplæringen hos oss).

Hvor tidlig bør jeg begynne med kjøretimer?

På personbil anbefaler vi å starte opplæringen så tidlig som mulig, gjerne fra du er 16 år. Dette gjør det lettere å få en god kombinasjon mellom trening hjemme og på trafikkskolen, kostnadene blir lavere og fordelt over lengre tid og det er lettere å planlegge kjøretimer i forhold til skole/jobb.

Kvaliteten på opplæringen blir også betydelig bedre om den foregår over lengre tid. Om du ikke har mulighet til å starte så tidlig må du nok regne minst 3 måneder fra første kjøretime til du har førerkort.

Når kan jeg ta teoriprøven?

Du kan ta teoriprøven tidligst 6 måneder før du fyller minstealderen for førerkortet du skal ta. Det vil si at du for eksempel kan ta teoriprøven for bil når du er 17 år og 6 måneder.

Det har ingen betydning hvor langt du har kommet i opplæringen ellers, men du bør tenke på at det kan være noen måneder ventetid på oppkjøring slik at det er lurt å ta teoriprøven tidlig.

Husk at du må søke om førerkort først.

Når kan jeg bestille oppkjøring?

Oppkjøringen kan bestilles når teoriprøven er bestått.

Du må også ha kommet så langt i opplæringen at du er på et godt nok nivå før du kjører opp.

Vi foretrekker at vi bestiller oppkjøring til deg slik at vi er sikre på at vi har ledig lærer og kjøretøy. For at vi skal kunne bestille må du gi oss en fullmakt.

Dette gjøres på vegvesen.no/dinside/.

For deg som skal ta førerkort på henger holder det at du gir oss en fullmakt.

Må jeg ta trafikalt grunnkurs før jeg øvelseskjører?

Ja, du må ha fullført trafikalt grunnkurs og fått et kursbevis før du kan begynne å øvelseskjøre.

Dette gjelder både om du vil kjøre hjemme eller om du tar kjøretimer på en trafikkskole.

Om du er over 25 år trenger du ikke trafikalt grunnkurs før du begynner å kjøre, men må gjennomføre deler av trafikalt grunnkurs før du tar oppkjøringen.

Har du førerkort fra før slipper du trafikalt grunnkurs.

Hvor mye koster det å ta førerkort?

Dette er vanskelig å svare på for det er veldig varierende hvor mange kjøretimer hver enkelt trenger for å bli en god og trygg sjåfør.

Vi hjelper deg til å få en så effektiv opplæring som mulig.

Starter du opplæringen tidlig er det lettere å få en god kombinasjon mellom trening hjemme og på trafikkskolen.

Foreldrekveldene vi holder vil også hjelpe til å gjøre treningen hjemme bedre og dermed redusere antall kjøretimer.

Kan jeg velge hvilken trafikklærer jeg ønsker, og kan jeg bytte trafikklærer underveis i opplæringen?

Ja, selvfølgelig. Gi kontoret beskjed så hjelper vi deg.

Husk at ikke alle lærere kjører alle klasser, og det kan også variere hvor lang ventetid den enkelte lærer har.

Må jeg ha eget utstyr til opplæring på motorsykkel?

Ja, du må ha godkjent hjelm, hansker, solide støvler som minst dekker anklene og egnet jakke/bukse.

Vi kommuniserer via telefon så du må også ha en forbindelse mellom hjelm og telefon, som for eksempel ørepropper eller intercom.

Som kunde hos oss får du rabatt på utstyr hos MC-utstyrsbutikken Bullfighter.

Har jeg lov å ha med passasjerer når jeg øvelseskjører?

Ja, du har lov til det samme når du øvelseskjører som når du har førerkort.

I starten kan det være lurt å bare være deg og ledsager så det ikke blir for mange forstyrrende elementer.

Når du øvelseskjører på MC har du kun lov til å ha med ledsager som passasjer. Kjører ledsager egen MC kan han/hun ha passasjer.

Kan ledsager kjøre bil bak den som øvelseskjører på MC/moped?

Nei. Ved øvelseskjøring på MC må ledsager enten sitte på eller kjøre etter på tung/mellomtung motorsykkel.

På moped må ledsager kjøre etter på lett/mellomtung/tung motorsykkel.

Husk krav til vest med L og kommunikasjon.

Kan jeg øvelseskjøre i Sverige eller Danmark?

Nei. I Sverige trenger ledsager et eget kurs, mens i Danmark er privat øvelseskjøring ikke lov.