Mellomtung motorsykkel - i et med hestekreftene

Det er gøy og praktisk å kjøre mellomtung motorsykkel, men det innebærer også et stort ansvar.

Å ferdes i trafikken er ikke uten risiko, og som sjåfør er du ansvarlig for både din egen og andres sikkerhet. Det er derfor lurt å forberede seg godt før du går i gang med lappen på mellomtung motorsykkel.

BESTILL
KJØRETIME

TRAFIKALT
GRUNNKURS

MOPED

Klasse AM146

MOPED OG
MC

LETT
MOTORSYKKEL

Klasse A1

PERSONBIL

MELLOMTUNG
MOTORSYKKEL

Klasse A2

PERSONBIL
m/henger

TUNG
MOTORSYKKEL

Klasse A

Førerkort på mellomtung motorsykkel, klasse A2

Før du begynner å øvelseskjøre på mellomtung motorsykkel på kjøreskole må du gjennomføre grunnkurs MC. Om du ikke har et førerkort fra før må du også ha gjennomført trafikalt grunnkurs.

Når du tar førerkort på mellomtung motorsykkel har du lov å kjøre motorsykkel med opptil 35 kW/47 HK.

Det er ingen begrensinger på motorvolum, men om det er en tung MC som er nedtrimmet kan ikke effekten være lavere enn halve opprinnelige effekt.

Forholdet mellom effekt og egenvekt må ikke overstige 0,2kW/kg.

Veien til lappen på mellomtung motorsykkel (Klasse A2)

Når du skal ta lappen på mellomtung motorsykkel må du ha både teoritimer og kjøretimer. Hele opplæringen er delt i 4 nivåer som kalles trinn. Hvert trinn kan inneholde både teori og praksis, hvor noe er obligatorisk og noe er kjøretimer du vil trenge for å bli god nok.

Trafikalt grunnkurs - trinn 1
Dette er et kurs alle som skal ta førerkort må ha før de kan begynne å øvelseskjøre. Om du har et førerkort fra før slipper du trafikalt grunnkurs.

Grunnleggende opplæring - trinn 2
Her starter du med selve opplæringen på mellomtung motorsykkel. Når du er ferdig med dette trinnet skal du kunne kjøre mellomtung motorsykkel godt teknisk.

Denne delen består av:
 • Grunnkurs MC som er 3 timer obligatorisk teori.
 • Kjøretimer som du trenger for å bli flink nok teknisk på mellomtung motorsykkel. Antall varier ut ifra ditt nivå.
 • Trinnvurdering 2 er en obligatorisk kjøretime på mellomtung motorsykkel hvor du og læreren vurderer om du er flink nok til å gå videre.

Trafikal del - trinn 3
På dette trinnet skal du lære å kjøre mellomtung motorsykkel i trafikken og å omgås andre trafikanter.

Denne delen består av:
 • Kjøretimer du trenger for å bli trygg i ulike trafikksituasjoner. Antall varier ut ifra ditt nivå
 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk med mellomtung motorsykkel er 4 obligatoriske kjøretimer på bane.
 • Trinnvurdering 3 er en obligatorisk kjøretime hvor du og læreren vurderer om du er flink nok i trafikken.
Avsluttende opplæring - trinn 4
Du skal lære å kjøre mellomtung motorsykkel med lavest mulig risiko så du kan unngå ulykker.

Denne delen består av:
 • Sikkerhetskurs på vei som er 5 timer med teori og kjøring.
Teoriprøve og oppkjøring
Før vi kan bestille oppkjøring til deg må du bestå teoriprøven hos Statens vegvesen.
PRISKALKULATOR FOR MELLOMTUNG MOTORSYKKEL (A2)

TRINN 1
TRAFIKALT GRUNNKURS

Før du kan øvelseskjøre eller ta kjøretimer, må du ta trafikalt grunnkurs. Du som har et førerkort fra før slipper trafikalt grunnkurs.

Kurset er obligatorisk og varer i 17 timer. Det gir en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å starte på kurset. Er du 25 år trenger du bare deler av kurset.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?
• Trafikkopplæringen
• Trafikk og førerrollen
• Mennesket i trafikken og samhandling
• Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjørerfaring
• Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
• Tiltak ved trafikkulykke
• Trafikant i mørket (mørkekjøring)

Les mer om: trafikalt grunnkurs

GRUNNKURS MC

OBLIGATORISK

TRINN 2
GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos vår trafikkskole, skal du på dette trinnet lære å

 • gjøre deg klar for kjøring
 • sette i gang og stanse
 • gire og krypekjøre
 • styre, akselerere og bremse
 • foreta sikkerhetskontroll

Obligatorisk grunnkurs
Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet

 • hva kjøring med motorsykkel innebærer
 • hvordan du kan unngå ulykker
 • hva som er påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

Grunnkurset er det samme for klasse lett motorsykkel (A1), mellomtung motorsykkel (A2) og tung motorsykkel (A), og du trenger bare å gjennomføre kurset én gang. Det vil si at om du for eksempel har førerrett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

Obligatorisk trinnvurdering
Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

KJØRETIME

TRINN 3
TRAFIKAL DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. På dette trinnet skal du blant annet lære om:

 • motorsykkelens kjøreegenskaper
 • kjøreteknikk
 • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
 • å vurdere egen førerkompetanse.

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk.
Mot slutten av opplæringen på dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Du skal blant annet

 • lære hvordan du kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger
 • bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger
 • bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

Obligatorisk trinnvurdering.
Du og læreren din skal mot slutten av trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

UTVIDELSE

Lett motorsykkel (A1) til mellomtung motorsykkel (A2)

TRINN 4
AVSLUTTENDE OPPLÆRING

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du gjøre før du kan ta teoriprøven.

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

Sikkerhetskurs på vei.
På dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 5 timer. Du skal blant annet

 • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
 • øve på å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert vei- og trafikkmiljø
 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

TEORIPRØVE

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven.

Når du har bestått teoriprøven, kan vi bestille oppkjøring for deg. Du må gi oss fullmakt, dette gjør du via Din side hos Statens vegvesen. Her kan du også sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen.

Du kan tidligst avlegge teoriprøven på mellomtung motorsykkel 6 måneder før du fyller 18 år. 

SIKKERHETSKONTROLL MOTORSYKKEL

Her kan du laste ned forberedelsesarket til sikkerhetskontrollen som er en del av din oppkjøring. 

OPPKJØRING

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon. Du må gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til deg.

Oppkjøringen tar 65 minutter og består av to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve.

Del 1: Ferdighetsprøve
Prøven består av en sikkerhetskontroll og en kontroll av motorsykkelen før du skal ut å kjøre oppgavene i ferdighetsprøven på lukket område.

Du begynner med sikkerhetskontrollen hvor du får én oppgave som du skal løse praktisk, og én som er kunnskapsrettet. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge hvis noe er feil.

Ferdighetsprøven består av fem oppgaver du må løse på lukket område:

 • krypekjøring og balanse
 • svingteknikk
 • effektiv bremsing
 • unnastyring
 • bremsing i sving

Del 2: Trafikal prøve
Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte vei- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor gir deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.

Grunnkurs MC

Før du har lov å ta kjøretimer på mellomtung motorsykkel må du ha grunnkurs MC, dette kurset er obligatorisk.

For deg som ikke har førerkort fra før må du også ha gjennomført trafikalt grunnkurs.

Kurset er på 3 undervisningstimer og er kun teoretisk.

Du lærer det grunnleggende om kjøring, risiko og bekledning.

Øvelseskjøring MC

Øvelseskjøring kan starte når du fyller 16 år. For at du skal bli en trygg og dyktig motorsyklist er det både viktig at du får tilstrekkelig teknisk trening og at du skaffer deg trafikal erfaring. Du får selvsagt alt dette på kjøretimene du tar hos oss.

Kjøretimene hos oss sammen med privat øvelseskjøring skal gjøre at du kommer til et nivå hvor du kan kjøre selvstendig, trygt og behagelig i trafikken. Det er mengdetreningen som gir erfaring og som gjør at du har lavere risiko for ulykker den dagen du får førerkort.

Du vil også sannsynligvis trenge færre kjøretimer slik at førerkortet blir både billigere og tar kortere tid.

Utvidelse fra lett motorsykkel (A1) til mellomtung motorsykkel (A2)

Forskjellen på en lett MC og en mellomtung MC er stor. En mellomtung MC har mye mer krefter og akselerer tydelig kjappere. Samtidig veier den normalt en del mer og krever mer av førerens ferdigheter og risikoforståelse.

Om du har lyst til å utvide lett MC-førerkortet ditt til mellomtung motorsykkel er det åpning for å gjøre dette uten ny oppkjøring. Det du trenger er tre obligatoriske kurs så kan du bare oppgradere førerkortet ditt på nærmeste trafikkstasjon.

Du må ha hatt førerkort på lett MC i minst 2 år for å kunne oppgradere, men du kan starte på opplæringen etter 1 år.

Hva inneholder kurset for utvidelse fra lett motorsykkel (A1) til mellomtung motorsykkel (A2)

Kurset starter med 2 undervisningstimer som inneholder både teori og praksis.

Temaer er egen kjøredyktighet, sikkerhet og kjøring med tyngre motorsykkel. Under den praktiske delen skal du vise tilstrekkelig kjøreferdighet for å ha utbytte av de andre delene av opplæringen.

Har du gode nok kjøreferdigheter er neste del sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk. Dette er et kurs på 4 undervisningstimer hvor vi kjører på gocart-banen på Eggemoen. Her jobber vi med å videreutvikle din kjøreteknikk og din forståelse for motorsykkelens kapasitet og dine egne begrensninger.

Til slutt kjører vi 5 timer sikkerhetskurs på vei, som er en langtur hovedsaklig på varierende typer landevei.

Kursene kan kjøres med to elever, så ta med en kompis og meld dere på.

Utvidelse fra mellomtung motorsykkel (A2) til tung motorsykkel (A)

Er du lei av å kjøre med kraftbegrensningene den mellomtunge motorsykkelen gir?

Utvalget av tunge motorsykler er enormt, fra behagelige cruisere til ekstreme sportsykler, fra praktiske allroundsykler til tursykler du kan dra verden rundt på.

Om du har lyst til å utvide mellomtung MC-førerkortet ditt til tung motorsykkel er det åpning for å gjøre dette uten ny oppkjøring. Det du trenger er et obligatorisk kurs, og så kan du bare oppgradere førerkortet ditt på nærmeste trafikkstasjon.

Du må ha hatt førerkort på mellomtung MC i minst 2 år for å kunne oppgradere, men du kan starte på opplæringen etter 1 år.

Hva inneholder kurset for utvidelse fra mellomtung motorsykkel (A2) til tung motorsykkel (A)

For å utvide førerkort ditt fra mellomtung til tung MC holder det at du gjennomfører et kurs på 7 sammenhengende undervisningstimer.

Kurset består av både teori og praksis og temaer er blant annet ulykkesutsatthet på MC, kjørestrategi og egne utviklingsområder.

Kurset kan kjøres med inntil 3 elever, så ta med et par kompiser og meld dere på.

Er du klar til å bestille kjøretime på mellomtung motorsykkel?

Skal du ta lappen for første gang eller utvide til en ny klasse?

Her kan du bestille din opplæring på mellomtung motorsykkel. Husk at du må ha grunnkurs MC om du ikke har et MC-førerkort fra før.

Våre kjørelærere på mellomtung motorsykkel

Våre ansatte lever og ånder for trafikkopplæring, en entusiasme som vil komme deg til nytte gjennom opplæringen hos oss.

Gjennom teori og trygg kjøring skal vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg frem til målet ditt.

Vi er her for DEG!

shutterstock 1448139056

Bjørn Olav Stavn

Faglig leder MC og trafikklærer

Personbil - B og B-aut
Motorsykkel - A1, A2 og A Personbil med henger - BE og B96


Telefon: 913 54 252
bjorn.olav@stoyten.no

Martin Hanssveen

Trafikklærer

Personbil - B og B-aut
Motorsykkel - A1, A2 og A
Personbil med henger - BE og B96


Telefon: 932 87 036
martin@stoyten.no

GAVEKORT
den perfekte gaven

Smart å gi og perfekt å få – GAVEKORT er den ideelle gaven til alle som skal ta opplæring på førerkort.

Nyttige linker

Her finner du informasjon fra Statens Vegvesen om førerkort, føreropplæring samt nettsider hvor du kan få hjelp til å bestå teoriprøven.

To superfornøyde ungdommer med telefon som ser på hverandre.
ofte stilte spørsmål
Trenger jeg teorikurs?

Teorikurs er ikke obligatorisk, men gir deg god hjelp til å bestå teoriprøven. De som er med på teorikurs består som regel prøven på første forsøk, og du vil spare både tid og penger.

Klarer du teoriprøven med maks 2 feil  trekker vi fra kostnaden på teorikurset fra prisen på  oppkjøringen (forutsatt at du tar hele opplæringen hos oss).

Hvor tidlig bør jeg begynne med kjøretimer?

På personbil anbefaler vi å starte opplæringen så tidlig som mulig, gjerne fra du er 16 år. Dette gjør det lettere å få en god kombinasjon mellom trening hjemme og på trafikkskolen, kostnadene blir lavere og fordelt over lengre tid og det er lettere å planlegge kjøretimer i forhold til skole/jobb.

Kvaliteten på opplæringen blir også betydelig bedre om den foregår over lengre tid. Om du ikke har mulighet til å starte så tidlig må du nok regne minst 3 måneder fra første kjøretime til du har førerkort.

Når kan jeg ta teoriprøven?

Du kan ta teoriprøven tidligst 6 måneder før du fyller minstealderen for førerkortet du skal ta. Det vil si at du for eksempel kan ta teoriprøven for bil når du er 17 år og 6 måneder.

Det har ingen betydning hvor langt du har kommet i opplæringen ellers, men du bør tenke på at det kan være noen måneder ventetid på oppkjøring slik at det er lurt å ta teoriprøven tidlig.

Husk at du må søke om førerkort først.

Når kan jeg bestille oppkjøring?

Oppkjøringen kan bestilles når teoriprøven er bestått.

Du må også ha kommet så langt i opplæringen at du er på et godt nok nivå før du kjører opp.

Vi foretrekker at vi bestiller oppkjøring til deg slik at vi er sikre på at vi har ledig lærer og kjøretøy. For at vi skal kunne bestille må du gi oss en fullmakt.

Dette gjøres på vegvesen.no/dinside/.

For deg som skal ta førerkort på henger holder det at du gir oss en fullmakt.

Må jeg ta trafikalt grunnkurs før jeg øvelseskjører?

Ja, du må ha fullført trafikalt grunnkurs og fått et kursbevis før du kan begynne å øvelseskjøre.

Dette gjelder både om du vil kjøre hjemme eller om du tar kjøretimer på en trafikkskole.

Om du er over 25 år trenger du ikke trafikalt grunnkurs før du begynner å kjøre, men må gjennomføre deler av trafikalt grunnkurs før du tar oppkjøringen.

Har du førerkort fra før slipper du trafikalt grunnkurs.

Hvor mye koster det å ta førerkort?

Dette er vanskelig å svare på for det er veldig varierende hvor mange kjøretimer hver enkelt trenger for å bli en god og trygg sjåfør.

Vi hjelper deg til å få en så effektiv opplæring som mulig.

Starter du opplæringen tidlig er det lettere å få en god kombinasjon mellom trening hjemme og på trafikkskolen.

Foreldrekveldene vi holder vil også hjelpe til å gjøre treningen hjemme bedre og dermed redusere antall kjøretimer.

Kan jeg velge hvilken trafikklærer jeg ønsker, og kan jeg bytte trafikklærer underveis i opplæringen?

Ja, selvfølgelig. Gi kontoret beskjed så hjelper vi deg.

Husk at ikke alle lærere kjører alle klasser, og det kan også variere hvor lang ventetid den enkelte lærer har.

Må jeg ha eget utstyr til opplæring på motorsykkel?

Ja, du må ha godkjent hjelm, hansker, solide støvler som minst dekker anklene og egnet jakke/bukse.

Vi kommuniserer via telefon så du må også ha en forbindelse mellom hjelm og telefon, som for eksempel ørepropper eller intercom.

Som kunde hos oss får du rabatt på utstyr hos MC-utstyrsbutikken Bullfighter.

Har jeg lov å ha med passasjerer når jeg øvelseskjører?

Ja, du har lov til det samme når du øvelseskjører som når du har førerkort.

I starten kan det være lurt å bare være deg og ledsager så det ikke blir for mange forstyrrende elementer.

Når du øvelseskjører på MC har du kun lov til å ha med ledsager som passasjer. Kjører ledsager egen MC kan han/hun ha passasjer.

Kan ledsager kjøre bil bak den som øvelseskjører på MC/moped?

Nei. Ved øvelseskjøring på MC må ledsager enten sitte på eller kjøre etter på tung/mellomtung motorsykkel.

På moped må ledsager kjøre etter på lett/mellomtung/tung motorsykkel.

Husk krav til vest med L og kommunikasjon.

Kan jeg øvelseskjøre i Sverige eller Danmark?

Nei. I Sverige trenger ledsager et eget kurs, mens i Danmark er privat øvelseskjøring ikke lov.