Førerkort


Førerkort

For å kunne få førerkort må du igjennom fire trinn. Les mer om trinnene under det aktuelle førerkortet for deg.

Moped

Personbil

Bil m/hengerInformasjon på Statens vegvesen

For mere informasjon fra Statens vegvesen om førerkort sjekk ut disse nyttige linkene


Personbil (B)
Moped (AM 146)
Bil med Henger (BE)

Bil med Henger ( kode 96)
Lett motorsykkel (A1)
Mellomtung motorsykkel (A2)

Tung motorsykkel (A)