Moped

Mopedførerkort


Fire trinn

For å kunne få mopedførerkort må du igjennom fire trinn.

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs

Trinn 2

Grunnleggende opplæring Før du starter med praktisk kjøring må man gjennomføre obligatorisk moped grunnkurs, på 3 timer. Dette er et teoretisk kurs, som omhandler kjøring med moped. Her vil det også bli gjort avtaler for videre kjøring. På trinn 2 vil man lære hvordan man kjører mopeden teknisk. Her vil det være fokus på blant annet start, stopp, plassering, fart, tegn,  bremsing og se teknikk. På slutten av dette trinnet skal det gjennomføres en time trinnvurdering. Her skal lærer og elev sammen bli enig om nivået er godt nok for å gå videre.

Trinn 3

Trafikal ferdigheter På dette trinnet vil det være fokus på å rette oppmerksomheten på det som skjer rundt deg i trafikken. Her vil man jobbe med vikeplikt, rundkjøring, lyskryss, landeveg o.l. Videre må man ha 3 timer obligatorisk  sikkerhetskurs i trafikk. Helt på slutten av dette trinnet gjennomføres det en obligatorisk trinnvurdering, hvor lærer og elev sammen skal bli enig om nivået er godt nok, til å gå videre til neste trinn. Målet er at eleven skal kunne kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Trinn 4

Avsluttende opplæring Obligatorisk  sikkerhetskurs på vei 4 timer.  Her ønsker man å bevisstgjøre riktig kjøreatferd, landevei og tettbebygdestrøk. Her vil det være fokus på risiko og hva man kan gjøre for å kjøre så trygt som mulig med minst mulig risiko. Når man tar mopedlappen er det viktig at man når målene for hvert trinn. Skulle man ikke nå målene så må det kjøres timer utover det som er obligatorisk.

 Vi kjører mopedopplæring fra vår til høst. For påmelding ring kontoret på 32 12 32 08.

Informasjon på Statens vegvesen


Moped
(AM 146)