Et viktig mål for mange, førerkort på bil

Å få førerkort på bil er et viktig mål for mange.

Det å få lappen er stort når man nettopp har fylt 18 år. Uansett om man er ung eller gammel gir det å kunne kjøre bil større fleksibilitet og mer frihet i hverdagen.

Vi anbefaler deg å sette deg godt inn i hva som kreves av deg. Kartlegg hva du skal gjennom, og hvor mye du må øve.

Ta den tiden som trengs for å lære både det praktiske og det teoretiske

TRAFIKALT
GRUNNKURS

BESTILL
KJØRETIME

TRAFIKALT
GRUNNKURS

MOPED OG
MC

PERSONBIL

Klasse B

PERSONBIL

PERSONBIL

Klasse B (aut)

PERSONBIL

m/henger

Førerkort på bil

Før du begynner å øvelseskjøre privat eller hos oss MÅ du gjennomføre TRAFIKALT GRUNNKURS.

Når dette grunnkurset er gjennomført, beviset er mottatt fra Statens Vegvesen og du har fylt 16 år, kan du begynne å øvelseskjøre og starte din kjøreopplæring på bil.

Når du skal ta førerkort på personbil kan du velge mellom 2 alternativer:

Førerkort automatgir - klasse B-aut
Førerkort manuelt gir - klasse B

Vi tilbyr opplæring både på automatgir og manuelt gir

Førerkort på bil automat -
klasse B-aut

Å kjøre automatgir innebærer at girkassen skifter gir automatisk. Kjører du opp med automat har du ikke muligheten til å kjøre biler med manuelt gir.

Fordeler med automatgir:
 • Du slipper et forstyrrende moment når du kjøre
 • Får mer tid til å konsentrere deg om trafikken
 • Det blir enklere for deg å lære å kjøre bil
 • Du bruker ofte færre kjøretimer
 • Du trenger kun en ny oppkjøring for å oppgradere førerkortet til manuelt gir

Førerkort på bil manuelt gir -
klasse B

Velger du oppkjøring på bil med manuelt gir, vil det deg større frihet i valg av bil.

Mange ønsker friheten til å kunne kjøre hvilken som helst bil. Da er det et godt valg å investere litt tid og innsats i å ta lappen på manuelt gir.

Fordeler med manuelt gir:
 • Du kan kjøre alle personbiler
 • Mange firmabiler har fortsatt manuelt gir
 • Du har et større utvalg av bruktbiler

Veien til lappen på bil (klasse B og B-aut)

Når du skal ta lappen på personbil må du ha både teoritimer og kjøretimer. Hele opplæringen er delt i 4 nivåer som kalles trinn. Hvert trinn kan inneholde både teori og praksis, hvor noe er obligatorisk og noe er kjøretimer du vil trenge for å bli god nok.

Trafikalt grunnkurs – trinn 1
Dette er et kurs alle som skal ta førerkort må ha før de kan begynne å øvelseskjøre. Kurset er på 17 timer og gir en grunnleggende forståelse for hva det vil si å kjøre et kjøretøy. Om du har et førerkort fra før slipper du trafikalt grunnkurs.

Grunnleggende opplæring – trinn 2
Her starter du med selve kjøreopplæringen. Når du er ferdig med dette trinnet skal du kunne kjøre bilen godt teknisk.

Denne delen består av:
 • Kjøretimer som du trenger for å bli flink nok teknisk. Antall varier ut ifra ditt nivå.
 • Trinnvurdering 2 er en obligatorisk kjøretime hvor du og læreren vurderer om du er flink nok til å gå videre.
Trafikal del – trinn 3.
På dette trinnet skal du lære å kjøre i trafikken og å omgås andre trafikanter.

Denne delen består av:
 • Kjøretimer du trenger for å bli trygg i ulike trafikksituasjoner. Antall varier ut ifra ditt nivå.
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane som er 4 obligatoriske kjøretimer på NAF-banen på Eggemoen.
 • Trinnvurdering 3 er en obligatorisk kjøretime hvor du og læreren vurderer om du er flink nok i trafikken.
Avsluttende opplæring – trinn 4
Her skal du lære å kjøre med lavest mulig risiko så du kan unngå ulykker.

Denne delen består av:
 • Sikkerhetskurs på vei som er 13 timer med teori og kjøring.
 • Teoriprøve og oppkjøring
Før vi kan bestille oppkjøring til deg må du bestå teoriprøven hos Statens vegvesen.
PRISKALKULATOR FOR BIL - MANUELL OG AUTOMAT (B og B-aut)

TRINN 1
TRAFIKALT GRUNNKURS

Før du kan øvelseskjøre eller ta kjøretimer, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Kurset er obligatorisk og varer i 17 timer. Det gir en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å starte på kurset. Er du 25 år trenger du bare deler av kurset.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?
• Trafikkopplæringen
• Trafikk og førerrollen
• Mennesket i trafikken og samhandling
• Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjørerfaring
• Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
• Tiltak ved trafikkulykke
• Trafikant i mørket (mørkekjøring)

Les mer om: trafikalt grunnkurs

TRAFIKALT GRUNNKURS

OBLIGATORISK

TRINN 2
GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Opplæringen skjer på en trafikkskole, gjerne i kombinasjon med øvelseskjøring hjemme. Hvor mange kjøretimer du trenger avhenger av dine ferdigheter og hvor mye du øvelseskjører privat. På dette trinnet skal du blant annet lære deg hvordan du kjører bilen teknisk, med fokus på igangssetting, stans, giring, bremsing og speilbruk. 

Obligatorisk trinnvurdering
Mot slutten av trinn 2 skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

KJØRETIME

TRINN 3
TRAFIKAL DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk og bli tilnærmet selvstendig.

Opplæringen skjer på en trafikkskole, gjerne i kombinasjon med øvelseskjøring hjemme. Hvor mange kjøretimer du trenger avhenger av dine ferdigheter og hvor mye du øvelseskjører privat. På dette trinnet skal du blant annet lære å løse trafikksituasjoner som vikeplikt, rundkjøring, lyskryss og landevei.

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane
Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. 

Obligatorisk vurdering
Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

TEORIKURS

Den enkle veien til å bestå teoriprøven

TRINN 4
AVSLUTTENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en trygg og ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter.

På dette trinnet skal du blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei
Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:
• Bilkjøringens risiko (2 timer teori)
• Kjøring på landevei (5 timer praktisk kjøring)
• Avsluttende kjøring i trafikken (4 timer praktisk kjøring)
• Refleksjon og oppsummering (2 timer teori)

TEORIPRØVE

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven.

Når du har bestått teoriprøven, kan vi bestille oppkjøring for deg. Du må gi oss fullmakt, dette gjør du via Din side hos Statens vegvesen. Her kan du også sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen.

Du kan tidligst avlegge teoriprøven på personbil 6 måneder før du fyller 18 år. 

OPPKJØRING

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon. Du må gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til deg.

Hva prøven omfatter
• Du kjører 55-60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold.
• Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd.
• Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøring.

Hvordan vurderer sensor
Det blir lagt vekt på at du har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk. Du må være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg. Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling. Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.

Øvelseskjøring

Du må ha fullført trafikalt grunnkurs og være fylt 16 år for å kunne øvelseskjøre med personbil.

Den som er med deg må være fylt 25 år, må ha hatt førerkort i samme klasse som du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene.

Bilen må være merket bak med en godt synlig rød L på hvit bakgrunn. Dere må ha ekstra speil for den som er med deg. Bilen må tilhøre klasse B (tillatt totalvekt maks 3 500 kg)

Har du fylt 25 år

Har du fylt 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis.

Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører.

Du må likevel ta kursene trafikant i mørket og førstehjelpskurs før du kjører opp. Disse emnene er obligatoriske for alle.

Du kan ta mørkekjøring i etterkant hvis du tar den praktiske prøven i perioden 16. mars til 31. oktober.

TEORIKURS

Den enkle veien til å bestå teoriprøven

Ønsker du å komme deg raskest mulig til mål med teoriprøven og førerkortet, anbefaler vi å ta teorikurs.

For å klare teoriprøven hos Statens Vegvesen må man ha bred kunnskap om det å kjøre bil. Denne kunnskapen får du ved å ta teorikurs hos oss.

Her får du alt du trenger til teoriprøven på bil og MC.
Smilende gutt som sitter i bilen med vinduet nede, hånden ut og tommel opp

Få kr. 1500,- i rabatt på oppkjøringen din!

Får du 2 feil eller mindre på TEORIPRØVEN hos Statens vegvesen – få du igjen det du har betalt for teorikurset.

Beløpet på kr 1500,-får du i rabatt på din oppkjøringen. Dette forutsetter at du tar din kjøreopplæring hos oss. 

Med vårt teorikurs har du et godt grunnlag for å bestå teoriprøven hos Statens vegvesen.

Er du klar til å bestille din første kjøretime?

Skal du ta lappen for første gang eller utvide til en ny klasse?

Vi tilbyr opplæring på personbil automatgir og manuelt gir, moped, lett motorsykkel, mellomtung motorsykkel, tung motorsykkel og personbil med henger.

GRATIS foreldrekveld

Vi arrangerer GRATIS kurs for foreldre/ledsagere for å hjelpe dere til tryggere og mer hensiktsmessig øving hjemme.

På dette kurset snakker vi om viktigheten av privat øvelseskjøring. Du vil få konkrete tips og råd om føreropplæringen, øvingsområder samt hvordan du/dere kan gjennomføre kjøretreningen.

Målet vårt er å skape trygge nye trafikanter
i samarbeid med foreldre/ledsagere

Våre kjørelærere på personbil

Bjørn Olav Stavn

Faglig leder MC og trafikklærer

Personbil - B og B-aut
Motorsykkel - A1, A2 og A
Personbil med henger - BE og B96


Telefon: 907 65 125
bjorn.olav@stoyten.no

Anine Støyten

Trafikklærer

Personbil - B og B-aut
Moped - AM146Telefon: 915 39 050
anine@stoyten.no

Jarle Hoddevik

Daglig leder og trafikklærer

Personbil - B og B(aut)
Moped - AM146
Personbil med henger - BE og B96


Telefon: 913 54 252
jarle@stoyten.no

Martin Hanssveen

Trafikklærer

Personbil - B og B(aut)
Motorsykkel - A1, A2 og A
Personbil med henger - BE og B96

Telefon: 932 87 036
martin@stoyten.no

Finn Bergstrøm

Faglig leder og trafikklærer

Personbil - B og B-aut
Personbil med henger - BE og B96


Telefon: 413 29 906
finn@stoyten.no

GAVEKORT
den perfekte gaven

Smart å gi og perfekt å få – GAVEKORT er den ideelle gaven til alle som skal ta opplæring på førerkort.

Nyttige linker

Her finner du informasjon fra Statens Vegvesen om førerkort, føreropplæring samt nettsider hvor du kan få hjelp til å bestå teoriprøven.

To superfornøyde ungdommer med telefon som ser på hverandre.
ofte stilte spørsmål
Trenger jeg teorikurs?

Teorikurs er ikke obligatorisk, men gir deg god hjelp til å bestå teoriprøven. De som er med på teorikurs består som regel prøven på første forsøk, og du vil spare både tid og penger.

Klarer du teoriprøven med maks 2 feil  trekker vi fra kostnaden på teorikurset fra prisen på  oppkjøringen (forutsatt at du tar hele opplæringen hos oss).

Hvor tidlig bør jeg begynne med kjøretimer?

På personbil anbefaler vi å starte opplæringen så tidlig som mulig, gjerne fra du er 16 år. Dette gjør det lettere å få en god kombinasjon mellom trening hjemme og på trafikkskolen, kostnadene blir lavere og fordelt over lengre tid og det er lettere å planlegge kjøretimer i forhold til skole/jobb.

Kvaliteten på opplæringen blir også betydelig bedre om den foregår over lengre tid. Om du ikke har mulighet til å starte så tidlig må du nok regne minst 3 måneder fra første kjøretime til du har førerkort.

Når kan jeg ta teoriprøven?

Du kan ta teoriprøven tidligst 6 måneder før du fyller minstealderen for førerkortet du skal ta. Det vil si at du for eksempel kan ta teoriprøven for bil når du er 17 år og 6 måneder.

Det har ingen betydning hvor langt du har kommet i opplæringen ellers, men du bør tenke på at det kan være noen måneder ventetid på oppkjøring slik at det er lurt å ta teoriprøven tidlig.

Husk at du må søke om førerkort først.

Når kan jeg bestille oppkjøring?

Oppkjøringen kan bestilles når teoriprøven er bestått.

Du må også ha kommet så langt i opplæringen at du er på et godt nok nivå før du kjører opp.

Vi foretrekker at vi bestiller oppkjøring til deg slik at vi er sikre på at vi har ledig lærer og kjøretøy. For at vi skal kunne bestille må du gi oss en fullmakt.

Dette gjøres på vegvesen.no/dinside/.

For deg som skal ta førerkort på henger holder det at du gir oss en fullmakt.

Må jeg ta trafikalt grunnkurs før jeg øvelseskjører?

Ja, du må ha fullført trafikalt grunnkurs og fått et kursbevis før du kan begynne å øvelseskjøre.

Dette gjelder både om du vil kjøre hjemme eller om du tar kjøretimer på en trafikkskole.

Om du er over 25 år trenger du ikke trafikalt grunnkurs før du begynner å kjøre, men må gjennomføre deler av trafikalt grunnkurs før du tar oppkjøringen.

Har du førerkort fra før slipper du trafikalt grunnkurs.

Hvor mye koster det å ta førerkort?

Dette er vanskelig å svare på for det er veldig varierende hvor mange kjøretimer hver enkelt trenger for å bli en god og trygg sjåfør.

Vi hjelper deg til å få en så effektiv opplæring som mulig.

Starter du opplæringen tidlig er det lettere å få en god kombinasjon mellom trening hjemme og på trafikkskolen.

Foreldrekveldene vi holder vil også hjelpe til å gjøre treningen hjemme bedre og dermed redusere antall kjøretimer.

Kan jeg velge hvilken trafikklærer jeg ønsker, og kan jeg bytte trafikklærer underveis i opplæringen?

Ja, selvfølgelig. Gi kontoret beskjed så hjelper vi deg.

Husk at ikke alle lærere kjører alle klasser, og det kan også variere hvor lang ventetid den enkelte lærer har.

Må jeg ha eget utstyr til opplæring på motorsykkel?

Ja, du må ha godkjent hjelm, hansker, solide støvler som minst dekker anklene og egnet jakke/bukse.

Vi kommuniserer via telefon så du må også ha en forbindelse mellom hjelm og telefon, som for eksempel ørepropper eller intercom.

Som kunde hos oss får du rabatt på utstyr hos MC-utstyrsbutikken Bullfighter.

Har jeg lov å ha med passasjerer når jeg øvelseskjører?

Ja, du har lov til det samme når du øvelseskjører som når du har førerkort.

I starten kan det være lurt å bare være deg og ledsager så det ikke blir for mange forstyrrende elementer.

Når du øvelseskjører på MC har du kun lov til å ha med ledsager som passasjer. Kjører ledsager egen MC kan han/hun ha passasjer.

Kan ledsager kjøre bil bak den som øvelseskjører på MC/moped?

Nei. Ved øvelseskjøring på MC må ledsager enten sitte på eller kjøre etter på tung/mellomtung motorsykkel.

På moped må ledsager kjøre etter på lett/mellomtung/tung motorsykkel.

Husk krav til vest med L og kommunikasjon.

Kan jeg øvelseskjøre i Sverige eller Danmark?

Nei. I Sverige trenger ledsager et eget kurs, mens i Danmark er privat øvelseskjøring ikke lov.