Førerkort på lett motorsykkel (A1) gir deg frihet

Det er gøy og praktisk å kjøre lett motorsykkel, men det er også et stort ansvar.

Å ferdes i trafikken er ikke uten risiko, og som sjåfør er du ansvarlig for både din egen og andres sikkerhet. Det er derfor lurt å forberede seg godt før du går i gang med lappen på lett motorsykkel.

TRAFIKALT
GRUNNKURS

BESTILL
KJØRETIME

TRAFIKALT
GRUNNKURS

MOPED

Klasse AM146

MOPED OG
MC

LETT
MOTORSYKKEL

Klasse A1

PERSONBIL

MELLOMTUNG
MOTORSYKKEL

Klasse A2

PERSONBIL
m/henger

TUNG
MOTORSYKKEL

Klasse A

Førerkort på lett motorsykkel (klasse A1)

Før du begynner å øvelseskjøre privat eller på kjøreskole på lett motorsykkel MÅ du gjennomføre TRAFIKALT GRUNNKURS. Dette kurset kan du ta når du har fylt 15 år.

Når trafikalt grunnkurset er gjennomført og beviset er mottatt fra Statens Vegvesen og du har fylt 16 år, kan du begynne å øvelseskjøre og starte din kjøreopplæring.

Vi anbefaler deg å ta vårt teorikurs, dette vil hjelpe deg med å bestå teoriprøven din hos Statens vegvesen.

Minstealderen for førerkort lett motorsykkel (A1) er 16 år.

Veien til lappen på lett motorsykkel (klasse A1)

Når du skal ta lappen på lett motorsykkel må du ha både teoritimer og kjøretimer. Hele opplæringen er delt i 4 nivåer som kalles trinn. Hvert trinn kan inneholde både teori og praksis, hvor noe er obligatorisk og noe er kjøretimer du vil trenge for å bli god nok.

Trafikalt grunnkurs - trinn 1
Dette er et kurs alle som skal ta førerkort må ha før de kan begynne å øvelseskjøre. Kurset er på 17 timer og gir en grunnleggende forståelse for hva det vil si å kjøre et kjøretøy som f.eks. lett motorsykkel..

Grunnleggende opplæring - trinn 2
Her starter du med selve MC-opplæringen. Når du er ferdig med dette trinnet skal du kunne kjøre lett motorsykkel godt teknisk.

Denne delen består av:
 • Grunnkurs MC som er 3 timer obligatorisk teori
 • Kjøretimer som du trenger for å bli flink nok teknisk. Antall varier ut ifra ditt nivå.
 • Trinnvurdering 2 er en obligatorisk kjøretime hvor du og læreren vurderer om du er flink nok til å gå videre.
Trafikal del - trinn 3
Her skal du lære å kjøre i trafikken og å omgås andre trafikanter.

Denne delen består av:
 • Kjøretimer du trenger for å bli trygg i ulike trafikksituasjoner. Antall varier ut ifra ditt nivå.
 • Sikkerhetskurs i trafikk som er 4 obligatoriske kjøretimer som skal gi deg mer erfaring i tett trafikk.

 • Trinnvurdering 3 er en obligatorisk kjøretime hvor du og læreren vurderer om du er flink nok i trafikken.
Avsluttende opplæring - trinn 4
Du skal lære å kjøre med lavest mulig risiko så du kan unngå ulykker.

Denne delen består av:
 • Sikkerhetskurs på vei som er 5 timer med teori og kjøring.
Teoriprøve og oppkjøring
Før vi kan bestille oppkjøring til deg må du bestå teoriprøven hos Statens vegvesen.
PRISKALKULATOR

TRINN 1
TRAFIKALT GRUNNKURS

Før du kan øvelseskjøre eller ta kjøretimer, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Kurset er obligatorisk og varer i 17 timer. Det gir en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å starte på kurset. Er du 25 år trenger du bare deler av kurset.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?
• Trafikkopplæringen
• Trafikk og førerrollen
• Mennesket i trafikken og samhandling
• Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjørerfaring
• Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
• Tiltak ved trafikkulykke
• Trafikant i mørket (mørkekjøring)

Les mer om: trafikalt grunnkurs

TRAFIKALT GRUNNKURS

OBLIGATORISK

TRINN 2
GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære å

 • gjøre deg klar for kjøring
 • sette i gang og stanse
 • gire og krypekjøre
 • styre, akselerere og bremse
 • foreta sikkerhetskontroll

Obligatorisk grunnkurs.
Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet

 • hva kjøring med motorsykkel innebærer
 • hvordan du kan unngå ulykker
 • hva som er påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

Grunnkurset er det samme for klasse A1, A2 og A, og du trenger bare å gjennomføre kurset én gang. Det vil si at om du for eksempel har førerrett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

Obligatorisk trinnvurdering
Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

GRUNNKURS MC

OBLIGATORISK

TRINN 3
TRAFIKAL DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal blant annet lære om

 • motorsykkelens kjøreegenskaper
 • kjøreteknikk
 • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
 • å vurdere egen førerkompetanse

Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk.
Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære å kjøre sikkert i trafikken, samhandle med andre trafikanter og velge kjøremåter med lav risiko.

Obligatorisk trinnvurdering.
Du og læreren din skal mot slutten av dette trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

KJØRETIME

TRINN 4
AVSLUTTENDE OPPLÆRING

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du gjøre før du kan ta teoriprøven.

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei.
Du må gjennomføre 5 timer sikkerhetskurs på vei hvor du blant annet lærer å

 • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
 • kjøre selvstendig, sikkert og effektivt i variert vei- og trafikkmiljø
 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

TEORIKURS

Den enkle veien til å bestå teoriprøven

TEORIPRØVE

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven.

Når du har bestått teoriprøven, kan vi bestille oppkjøring for deg. Du må gi oss fullmakt, dette gjør du via Din side hos Statens vegvesen. Her kan du også sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen.

Du kan tidligst avlegge teoriprøven på lett motorsykkel 6 måneder før du fyller 16 år. 

SIKKERHETSKONTROLL MOTORSYKKEL

Her kan du laste ned forberedelsesarket til sikkerhetskontrollen som er en del av din oppkjøring. 

OPPKJØRING

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon. Du må gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til deg.

Oppkjøringen tar 65 minutter og består av to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve.

Del 1: Ferdighetsprøve
Prøven består av en sikkerhetskontroll og en kontroll av motorsykkelen før du skal ut å kjøre oppgavene i ferdighetsprøven på lukket område.

Du begynner med sikkerhetskontrollen hvor du får én oppgave som du skal løse praktisk, og én som er kunnskapsrettet. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge hvis noe er feil.

Ferdighetsprøven består av fem oppgaver du må løse på lukket område:

 • krypekjøring og balanse
 • svingteknikk
 • effektiv bremsing
 • unnastyring
 • bremsing i sving

Del 2. Trafikal prøve
Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte vei- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor gir deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.

Øvelseskjøring MC

Når du fyller 15 år kan du starte øvelseskjøring på din lett motorsykkel. For at du skal bli en trygg og dyktig motorsyklist er det både viktig at du får tilstrekkelig teknisk trening og at du skaffer deg trafikal erfaring. Du får selvsagt alt dette på kjøretimene du tar hos oss.

Kjøretimene hos oss sammen med privat øvelseskjøring skal gjøre at du kommer til et nivå hvor du kan kjøre selvstendig, trygt og behagelig i trafikken. Det er mengdetreningen som gir deg erfaring og som gjør at du har lavere risiko for ulykker den dagen du får førerkort.

Øver du mye vil du sannsynligvis trenge færre kjøretimer slik at førerkortet blir både billigere og tar kortere tid. Det er viktig med mengdetrening på din lett motorsykkel.

TEORIKURS

Den enkle veien til å bestå teoriprøven

Ønsker du å komme deg raskest mulig til mål med teoriprøven og førerkortet, anbefaler vi å ta teorikurs.

For å klare teoriprøven hos Statens Vegvesen må man ha bred kunnskap om det å kjøre lett motorsykkel. Denne kunnskapen får du ved å ta teorikurs hos oss.

Her får du alt du trenger til teoriprøven på bil og MC.
Smilende gutt som sitter i bilen med vinduet nede, hånden ut og tommel opp

Få kr. 1500,- i rabatt på oppkjøringen din!

Får du 2 feil eller mindre på TEORIPRØVEN hos Statens vegvesen – få du igjen det du har betalt for teorikurset.

Beløpet på kr 1500,-får du i rabatt på din oppkjøringen. Dette forutsetter at du tar din kjøreopplæring hos oss. 

Med vårt teorikurs har du et godt grunnlag for å bestå teoriprøven hos Statens vegnesen. 

Grunnkurs MC

Før du har lov å ta kjøretimer på lett motorsykkel må du ha grunnkurs MC, dette kurset er obligatorisk.

For deg som ikke har førerkort fra før må du også ha gjennomført trafikalt grunnkurs.

Kurset er på 3 undervisningstimer og er kun teoretisk.

Du lærer det grunnleggende om kjøring, risiko og bekledning.

GRATIS foreldrekveld

Vi arrangerer GRATIS kurs for foreldre/ledsagere for å hjelpe dere til tryggere og mer hensiktsmessig øving hjemme.

På dette kurset snakker vi om viktigheten av privat øvelseskjøring. Du vil få konkrete tips og råd om føreropplæringen, øvingsområder samt hvordan du/dere kan gjennomføre kjøretreningen.

Målet vårt er å skape trygge nye trafikanter
i samarbeid med foreldre/ledsagere

GRATIS foreldrekveld -
lett motorsykkel

Informasjonsbehovet er stort rundt det å ta lappen på lett motorsykkel. I tillegg til GRATIS foreldrekveld som er et generelt kurs har vi dette kurset til foreldre som har ungdom som skal ta lappen på lett motorsykkel.

Viktige temaer vi tar opp er hvordan vi planlegger og gjennomfører opplæringen på lett motorsykkel. Dette kan være hvordan vi planlegger kjøretimer, teoriprøve og oppkjøring.

Dere vil også få gode tips og råd til øvelseskjøring hjemme. Informasjon om de viktigste prinsippene ved kjøring av motorsykkel teknisk og trafikalt.

Dere får informasjon om hva dere trenger av riktig utstyr til øvelseskjøring og kjøretimer.

Er du klar til å bestille kjøretime på lett motorsykkel?

Skal du ta lappen for første gang eller utvide til en ny klasse?

Her kan du bestille din opplæring på lett motorsykkel, husk at trafikalt grunnkurs må være gjennomført.

Våre kjørelærere på lett motorsykkel

Våre ansatte lever og ånder for trafikkopplæring, en entusiasme som vil komme deg til nytte gjennom opplæringen hos oss.

Gjennom teori og trygg kjøring skal vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg frem til målet ditt.

Vi er her for DEG!

shutterstock 1838820226 1

Bjørn Olav Stavn

Faglig leder MC og trafikklærer

Personbil - B og B-aut
Motorsykkel - A1, A2 og A
Personbil med henger - BE og B96


Telefon: 907 65 125
bjorn.olav@stoyten.no

Martin Hanssveen

Trafikklærer

Personbil - B og B-aut
Motorsykkel - A1, A2 og A
Personbil med henger - BE og B96


Telefon: 932 87 036
martin@stoyten.no

GAVEKORT
den perfekte gaven

Smart å gi og perfekt å få – GAVEKORT er den ideelle gaven til alle som skal ta opplæring på førerkort.

 

Nyttige linker

Her finner du informasjon fra Statens Vegvesen om førerkort, føreropplæring samt nettsider hvor du kan få hjelp til å bestå teoriprøven.

To superfornøyde ungdommer med telefon som ser på hverandre.
Ofte stilte spørsmål
Trenger jeg teorikurs?

Teorikurs er ikke obligatorisk, men gir deg god hjelp til å bestå teoriprøven. De som er med på teorikurs består som regel prøven på første forsøk, og du vil spare både tid og penger.

Klarer du teoriprøven med maks 2 feil  trekker vi fra kostnaden på teorikurset fra prisen på  oppkjøringen (forutsatt at du tar hele opplæringen hos oss).

Hvor tidlig bør jeg begynne med kjøretimer?

På personbil anbefaler vi å starte opplæringen så tidlig som mulig, gjerne fra du er 16 år. Dette gjør det lettere å få en god kombinasjon mellom trening hjemme og på trafikkskolen, kostnadene blir lavere og fordelt over lengre tid og det er lettere å planlegge kjøretimer i forhold til skole/jobb.

Kvaliteten på opplæringen blir også betydelig bedre om den foregår over lengre tid. Om du ikke har mulighet til å starte så tidlig må du nok regne minst 3 måneder fra første kjøretime til du har førerkort.

Når kan jeg ta teoriprøven?

Du kan ta teoriprøven tidligst 6 måneder før du fyller minstealderen for førerkortet du skal ta. Det vil si at du for eksempel kan ta teoriprøven for bil når du er 17 år og 6 måneder.

Det har ingen betydning hvor langt du har kommet i opplæringen ellers, men du bør tenke på at det kan være noen måneder ventetid på oppkjøring slik at det er lurt å ta teoriprøven tidlig.

Husk at du må søke om førerkort først.

Når kan jeg bestille oppkjøring?

Oppkjøringen kan bestilles når teoriprøven er bestått.

Du må også ha kommet så langt i opplæringen at du er på et godt nok nivå før du kjører opp.

Vi foretrekker at vi bestiller oppkjøring til deg slik at vi er sikre på at vi har ledig lærer og kjøretøy. For at vi skal kunne bestille må du gi oss en fullmakt.

Dette gjøres på vegvesen.no/dinside/.

For deg som skal ta førerkort på henger holder det at du gir oss en fullmakt.

Må jeg ta trafikalt grunnkurs før jeg øvelseskjører?

Ja, du må ha fullført trafikalt grunnkurs og fått et kursbevis før du kan begynne å øvelseskjøre.

Dette gjelder både om du vil kjøre hjemme eller om du tar kjøretimer på en trafikkskole.

Om du er over 25 år trenger du ikke trafikalt grunnkurs før du begynner å kjøre, men må gjennomføre deler av trafikalt grunnkurs før du tar oppkjøringen.

Har du førerkort fra før slipper du trafikalt grunnkurs.

Hvor mye koster det å ta førerkort?

Dette er vanskelig å svare på for det er veldig varierende hvor mange kjøretimer hver enkelt trenger for å bli en god og trygg sjåfør.

Vi hjelper deg til å få en så effektiv opplæring som mulig.

Starter du opplæringen tidlig er det lettere å få en god kombinasjon mellom trening hjemme og på trafikkskolen.

Foreldrekveldene vi holder vil også hjelpe til å gjøre treningen hjemme bedre og dermed redusere antall kjøretimer.

Kan jeg velge hvilken trafikklærer jeg ønsker, og kan jeg bytte trafikklærer underveis i opplæringen?

Ja, selvfølgelig. Gi kontoret beskjed så hjelper vi deg.

Husk at ikke alle lærere kjører alle klasser, og det kan også variere hvor lang ventetid den enkelte lærer har.

Må jeg ha eget utstyr til opplæring på motorsykkel?

Ja, du må ha godkjent hjelm, hansker, solide støvler som minst dekker anklene og egnet jakke/bukse.

Vi kommuniserer via telefon så du må også ha en forbindelse mellom hjelm og telefon, som for eksempel ørepropper eller intercom.

Som kunde hos oss får du rabatt på utstyr hos MC-utstyrsbutikken Bullfighter.

Har jeg lov å ha med passasjerer når jeg øvelseskjører?

Ja, du har lov til det samme når du øvelseskjører som når du har førerkort.

I starten kan det være lurt å bare være deg og ledsager så det ikke blir for mange forstyrrende elementer.

Når du øvelseskjører på MC har du kun lov til å ha med ledsager som passasjer. Kjører ledsager egen MC kan han/hun ha passasjer.

Kan ledsager kjøre bil bak den som øvelseskjører på MC/moped?

Nei. Ved øvelseskjøring på MC må ledsager enten sitte på eller kjøre etter på tung/mellomtung motorsykkel.

På moped må ledsager kjøre etter på lett/mellomtung/tung motorsykkel.

Husk krav til vest med L og kommunikasjon.

Kan jeg øvelseskjøre i Sverige eller Danmark?

Nei. I Sverige trenger ledsager et eget kurs, mens i Danmark er privat øvelseskjøring ikke lov.