Mange dødsulykker skyldes førerfeil

Over halvparten av alle dødsulykker skyldes førerfeil.

I en rapport fra Statens vegvesen konkluderes det med at over halvparten av alle dødsulykker på norske veier skyldes manglende førerdyktighet. Dette er da den vanligste ulykkesårsaken til de mest alvorlige ulykkene.

Med manglende førerdyktighet menes manglende informasjonsinnhenting for eksempel på grunn av uoppmerksomhet eller feil fokus Men også manglende trafikal kompetanse, manglende teknisk kjøretøybehandling og hardasiøs kjøring.

Det er ofte flere faktorer som er utløsende for at en ulykke skjer. Høy fart var en medvirkende årsak i ca 40% av ulykkene og rus var medvirkende årsak i 34% av ulykkene.

I følge rapporten kan manglende bruk av sikkerhetsutstyr ha medvirket til flere av dødsfallene. 33% av de omkomne i bil brukte ikke bilbelte. 4 av 16 som omkom på motorsykkel brukte ikke hjelm, mens 2 av 7 omkomne på sykkel heller ikke brukte hjelm. Forfatter av rapporten, Svein Ringen fra Statens vegvesen sier mange av disse kunne overlevd om de hadde brukt sikkerhetsutstyr

HMS4