Finn`s gode råd på glatt vinterføre - tenk deg om når du skal kjøre på glatte veier!

Det er krevende å kjøre bil i disse dager med både mye snø, is og varierende temperaturer. I et intervju med Ring Blad kommer vår trafikklærer Finn Bergstrøm med gode råd for utfordrende kjøreforhold vinterstid.

Her har du noen av Finn`s gode råd på glatt vinterføre:

Tilpass farten din.
Den vanligste feilen som blir gjort i trafikken ved utfordrende kjøreforhold er å tilpasse farten. «Folk bommer på fartsvalget, så blir man overrasket over at veigrepet er dårligere enn man regnet med». 

Det beste tipset Finn gir er å ta det rolig i trafikken, dette er det mist kompliserte rådet sier han.

Å tilpasse fart etter føreforhold er noe vi jobber mye med sammen med elevene våre og viktig å huske for alle som setter seg bak rattet.

Svært mange uhell på glatt føre skyldes for høy fart inn i glatte partier. I vårt distrikt har vi mange utsatte steder, f.eks der en bakke ender i et veikryss. Det er alltid glattes i de siste meterne inn mot krysset der alle bremser oss, derfor er tilpassing av fart svært viktig.

Finn Bergstrøm, trafikklærer

Hold god avstand.
En feil kjørelærerne ofte observerer ute i trafikkbildet at det ikke holdes god nok avstand til bilen foran. Kommer det noe ut i veien som noen må bremse for, har du som sjåfør ikke sjans til å stoppe i tide om det ikke holdes god nok avstand. Avstand til bilen foran er spesielt viktig på vinterføre, da kan det være forhold som krever at du holder enda mer enn tre sekunder avstand.

Det er viktig at vi som sjåfører tilpasser farten etter forholdene, det er ikke alltid at det er forsvarlig  å kjøre etter fartsgrensen.

Han kommer med en oppfordring til de som ønsker å senke farten. Ønsker du å kjøre saktere enn trafikken ellers – «følg med i speilet ekstra godt og slipp forbi de som ligger bak deg». Dette redusere at noen tar sjanser og skaper farlige situasjoner på et utfordrende føre.

Førerstøtte.
Nye biler har i dag mange gode egenskaper som skal hjelpe deg når veibanen er glatt. Ikke alle har satt seg inn i mulighetene til bilen og stoler for mye på bilens egenskaper. Finn påpeker viktigheten med å kjenne bilen og dens egenskaper, hvordan bilen responderer i ulike situasjoner.

Ønsker du å få flere gode råd på glatt vinterføre fra Finn kan du lese artikkelen på RingBlad.no