Følelsen av FRIHET!
Ta lappen på motorsykkel

Klar for en ny MC-sesong?

shutterstock 1448139056

Sola skinner, temperaturen begynner å nærme seg tosifret på plussiden og veiene begynner å bli tørre. For mange av oss betyr disse vårtegnene en ting – vi kan endelig lufte motorsykkelen igjen. For at tiden på to hjul skal bli både trygg og positiv, er det viktig å være bevisst både dine egne og sykkelens begrensninger. Det å kjøre motorsykkel er en så sammensatt og kompleks ferdighet som hele tiden må holdes vedlike. Du glemmer ikke å kjøre mc over vinteren, men ferdighetene vil ikke være like bra. Du vil kanskje kjenne deg litt stiv og «rusten» og tryggheten og følelsen vil ikke være den samme.

Dessverre har det ikke vært den samme nedgangen i alvorlige ulykker på mc de siste årene slik som det har vært på bilulykker. Årsakene til dette kan være mange. På personbilsiden har det blitt satt en rekke tiltak, som bedre aktive og passive sikkerhetssystemer i bilene, et tryggere og mer tilgivende veimiljø og en bedre og mer målrettet føreropplæring.

På motorsykkel har det ikke vært den samme utviklingen. Nyere sykler har noen sikkerhetssystemer slik som ABS-bremser, antispinn osv, men ikke i nærheten av det samme som i en moderne bil. Bilprodusentene har jobbet hardt i mange tiår for å bygge biler som beskytter fører og passasjerer i en ulykke. Bilbelte og airbager er livreddende utstyr vi finner i alle moderne biler. På motorsykkelen har vi ingen slike livreddende systemer. Hjelmen er selvsagt kjempeviktig, men det meste vi har av sikkerhetsutstyr er mer skadebegrensende enn livreddende.

For oss som kjører motorsykkel handler det altså om at vi må gjøre alt vi kan for å redusere sannsynligheten for at en ulykke skal skje.

Statistikk viser at de fleste alvorlige mc-ulykker er utforkjøring, og da mest i venstrekurve. I de fleste av disse ulykkene kjører føreren av veien på hjulene, dvs at de ikke har mistet veigrepet. Vi ser også at det ikke nødvendigvis er såkalt ekstremadferd (ekstrem fart, rus stjålet sykkel osv) som ligger bak.

Hva skal vi da gjøre for å redusere sannsynligheten for å kjøre av veien?

Kjøreferdighet
Skal du kjøre på en trygg måte må du være bevisst dine egne ferdigheter og begrensninger. Tren på å styre motorsykkelen på en presis måte. Dette handler om sittestilling og forankring, styreteknikk, blikkbruk og gasskontroll.

Finn en stor åpen plass og kjør åttetall på f.eks. 2. eller 3. gir. Prøv å lage så rundt åttetall som mulig og hold en jevn eller jevnt økende fart i svingene. Så kan du endre fart eller radius for å pushe deg selv. Kjenn at du er avslappet i overkroppen og hold armene bøyd hele tiden.

Tren unnastyring og nødbrems, slik at det sitter i ryggmargen den dagen du virkelig trenger det.

Fart
For å si det enkelt; kjører du i riktig fart vil du aldri kjøre av veien. Problemet er selvsagt å alltid beregne riktig fart på forhånd av en situasjon. Riktig fart vil endre seg fra en sving til en annen, fra en fører til en annen, fra en dag til en annen. Flytt blikket så langt frem som mulig – kan du se utgangen av svingen? Sørg for at farten er lav nok ved inngangen av kurven. Om du kan gå på gassen og holde jevn fart i første del av kurven vil motorsykkelen holde en mer stabil kurs. Om du kjenner at du må gå av gassen inn i svingen har du kjørt for fort. Farten skal ikke gi ubehag og du må ha noe å gå på om du må bremse eller endre plassering i kurven.

Husk at en hard brems vil rette opp sykkelen så den går rett fram. Går du av gassen vil sykkelen svinge mer, mens om du akselerer vil sykkelen rette seg opp.

Sporvalg
Dette har vært alle motorsyklisters store diskusjonstema i alle tider. Det jeg tenker er viktig er at vi må alltid ha en plan før vi går inn i en kurve. Hva ønsker vi å oppnå med plasseringen vår? Er det en trang, uoversiktlig venstrekurve bør vi kanskje holde oss til høyre for å få bedre oversikt og handlingsrom om vi skulle møte f.eks. en lastebil. Men siden vi da får mindre avstand til grøfta må farten være lavere.

Er kurven mer åpen vil det være gunstig starte i yttersving og trekke seg gradvis mot innersving gjennom kurven. Dette vil gi en rundere, slakere kurve med en gradvis økende avstand til grøfta. Dette vil redusere sannsynligheten for å stivne om f.eks. farten er litt for høy. Bruk kjørefeltet aktivt, men sørg for at du har plass om noe uforutsett skulle skje.

Mc Førerkort

Videreutvikle egne ferdigheter
Noe av det som gjør motorsykkelkjøring så interessant er at det alltid er en mulighet til å utvikle seg selv og lære noe nytt. Motorsykkelverden er så stor og mangfoldig. Du kan cruise på en svingete landevei en fin sommerdag, du kan dra på eventyr på bortgjemte grusveier, du kan jage rundt på en crossbane med melkesyre i beina eller du kan få adrenalinkick på en asfaltbane.

Det finnes mange forskjellige førerutviklingskurs hvor du får kyndig veiledning i å bli en bedre motorsyklist. De fleste av disse kursene er tilpasset ulike ferdighetsnivåer, erfaring og sykkeltyper. Så om du er helt fersk eller har kjørt i mange år vil du ha nytte av kurset. Jeg er helt sikker på at du vil synes det er både lærerikt, nyttig og ikke minst morsomt.

Kjør bevisst og kos deg på sykkel i sommer!