Bilfører – 46 % av de voksne er uten refleks!

Snaut halvparten av voksne bruker refleks i Norge (46 prosent) i følge Trygg Trafikk, så det er en reell fare for at du som bilfører oppdager en fotgjenger for sent. Det er viktig at vi alltid avpasser farten etter forholdene – ikke bare etter føret, men også mørket.

Refleks er dessverre ikke en selvfølge å bruke, hverken for små eller store. Vi bilførere må derfor alltid være ekstra på vakt når myke trafikanter er på tur i mørket. Det er et stort, men viktig ansvar vi har når vi ferdes på veiene. 

Du som bilfører har vikeplikt for gående når du oppholder deg på steder som er forbeholdt dem: I og ved gangfelt, når du krysser gangvei eller fortau og når du kjører i gågater eller på gatetun. Husk at du har et ekstra ansvar i mørket.

Trafikant i morket2

Som sjåfør har du alltid et større ansvar for de myke trafikantene. Du har størst fart, kraft og er den som kan volde størst skade. Spesielt viktig er det å ta hensyn når sikten er dårlig i mørket. En stor utfordring er å få øye på folk i mørke klær som ikke bruker refleks. Disse oppdager du først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka ett sekund hvis du kjører i 80 km/t. Umulig å stoppe i tide, med andre ord. Er farten 50 km/t, har du to sekunder på å oppdage personen. 4 av 10 av alle fotgjengerulykker skjer i mørket.

Vær ekstra oppmerksom i høstmørket!

Trafikant i mørket – Vi har ledige kurs – Kurset trafikant i mørket er en viktig del av trafikalt grunnkurs.