I dag er det - uniform på jobb-dagen!

Hos Støyten Trafikkskolesenter bærer trafikklærer og soldat Hanssveen uniform i dag.

Heimevernets soldater er representert i mange yrkesgrupper. 6. desember 2022 arrangerte Heimevernet uniform på jobb-dagen og soldater oppfordres alle til å ta på seg uniformen på jobb.

Vi er stolte over at soldat Hanssveen (Martin) i dag har valgt å ta på seg uniformen på jobb for å vise hvor viktig HV er for vår lokale beredskap i vært nærmiljø og landet vårt.

I dag arrangerer Heimevernet Uniform på jobben-dagen for tredje gang. Dagen, som er frivillig å delta på, er for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen på jobb. 

Martin R

Heimevernet gjør dette for å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Hensikten med Uniform på jobben-dagen er å skape stolthet og anerkjennelse for den innsatsen heimevernssoldaten legger ned, og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landets kommuner. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV.

Vi er stolt av alle våre soldater!

Her kan du lese mer om «Uniform på jobben-dagen»